EN beggar
volume_up
{noun}

beggar (also: mendicant, moocher, tapper)
Now help me not to be a beggar anymore."
Ale nie chce być już żebrakiem, musisz mi pomóc." To było wyzwanie.
And it came to pass, that the beggar died, and that he was carried away by the angels into Abraham's bosom: and the rich man also died, and was buried.
I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.
For a long time, India was this country of poverty, dust, beggars, snake charmers, filth, Delhi belly -- people heard Delhi belly stories before they came.
Przez długi czas Indie były krajem biedoty, kurzu, żebraków, zaklinaczy węży, brudu.
beggar (also: panhandler, pauper)
volume_up
dziad {m} [pej.]
beggar
volume_up
łaciarz {m} [coll.]

Synonyms (English) for "beggar":

beggar

Context sentences for "beggar" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow help me not to be a beggar anymore."
Ale nie chce być już żebrakiem, musisz mi pomóc." To było wyzwanie.
EnglishThe neighbors therefore, and they that saw him aforetime, that he was a beggar, said, Is not this he that sat and begged?
A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
EnglishThe situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.
Englishto beggar description
EnglishThe TEC - as it is called - should be able to discuss, for instance, how to avoid a beggar-thy-neighbour policy in national recovery plans.
Na przykład powinna być ona w stanie podjąć dyskusję na temat sposobu uniknięcia polityki "zubożania sąsiada” w krajowych planach uzdrowienia.
Englishto beggar belief
Englishto beggar belief
EnglishAnd they come to Jericho: and as he went out from Jericho, with his disciples and a great multitude, the son of Timaeus, Bartimaeus, a blind beggar, was sitting by the way side.
Tedy przyszli do Jerycha; a gdy on wychodził z Jerycha, i uczniowie jego i lud wielki, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział podle drogi żebrząc.