"benzalkonium chloride" translation into Polish

EN

"benzalkonium chloride" in Polish

EN benzalkonium chloride
volume_up
{noun}

1. chemistry

benzalkonium chloride
Benzalkonium chloride is known to discolour soft contact lenses.
Stwierdzono, że chlorek benzalkoniowy zabarwia miękkie soczewki kontaktowe.
Benzyl alcohol, Benzalkonium chloride, Water for injections.
Alkohol benzylowy, Chlorek benzalkoniowy, Woda do wstrzykiwań
Fluticasone furoate GSK contains benzalkonium chloride.
Fluticasone furoate GSK zawiera chlorek benzalkoniowy.

Similar translations for "benzalkonium chloride" in Polish

chloride noun
Polish

Context sentences for "benzalkonium chloride" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDuoTrav contains benzalkonium chloride which is known to discolour soft contact lenses.
DuoTrav zawiera chlorek benzalkoniumu, który powoduje odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.
EnglishExcipients: benzalkonium chloride 0.15 mg, (see section 4.4).
Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek 0, 15 mg (patrz punkt 4. 4).
EnglishLUMIGAN contains benzalkonium chloride, which is known to discolour soft contact lenses.
Preparat LUMIGAN zawiera chlorek benzalkonium, który powoduje odbarwianie miękkich soczewek kontaktowych.
EnglishOPATANOL contains benzalkonium chloride, which is known to discolour soft contact lenses.
Preparat OPATANOL zawiera chlorek benzalkonium, który powoduje przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych.
EnglishOne ml of suspension contains 0.10 mg benzalkonium chloride.
Jeden ml zawiesiny zawiera 0, 10 mg chlorku benzalkonium.
EnglishNEVANAC contains benzalkonium chloride, which is known to discolour soft contact lenses.
Preparat NEVANAC zawiera chlorek benzalkonium, o którym wiadomo, że powoduje przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych.
EnglishThe other ingredients are: benzalkonium chloride, trometamol; sodium chloride; hypromellose; purified water.
Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek; trometamol; sodu chlorek; hypromeloza; woda oczyszczona.
EnglishGlucose anhydrous Dispersible cellulose Polysorbate 80 Benzalkonium chloride Disodium edetate Purified water
Glukoza bezwodna Celuloza dyspersyjna Polisorbat 80 Benzalkoniowy chlorek Disodu edetynian Woda oczyszczona
EnglishThe bottle form of Emadine contains benzalkonium chloride, which is known to discolour soft contact lenses.
Preparat Emadine dostępny w butelkach zawiera chlorek benzalkonium, który powoduje odbarwianie miękkich soczewek kontaktowych.
EnglishGlucose anhydrous Dispersible cellulose Polysorbate 80 Benzalkonium chloride Disodium edetate Purified water
Zawiera również: glukozę bezwodną, celulozę dyspersyjną, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, wodę oczyszczoną.
EnglishGlucose anhydrous Dispersible cellulose Polysorbate 80 Benzalkonium chloride Disodium edetate Purified water
Wykaz substancji pomocniczych Glukoza bezwodna Celuloza dyspersyjna Polisorbat 80 Benzalkoniowy chlorek Disodu edetynian Woda oczyszczona
EnglishThe other ingredients are: benzalkonium chloride, sodium chloride, disodium phosphate dodecahydrate (E339), and purified water.
Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu wodorofosforan dwunastowodny (E339), woda oczyszczona.
EnglishContains benzalkonium chloride.
Produkt zawiera benzalkoniowy chlorek.
EnglishExcipients: benzalkonium chloride 0.15 mg, polyoxyethylene hydrogenated castor oil 40 (HC0-40) 5 mg (see section 4.4)
Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek 0, 15 mg, polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40 (HCO- 40) 5 mg (patrz punkt 4. 4)
EnglishOne ampoule contains 5 ml solvent (water for injections with benzyl alcohol and benzalkonium chloride as preservatives).
Jedna ampułka zawiera 5 ml rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań z alkoholem benzylowym i chlorkiem benzalkoniowym jako konserwantami).
EnglishExcipients: benzalkonium chloride 0.15 mg, polyoxyethylene hydrogenated castor oil 40 (HCO-40) 5 mg (see section 4.4.)
Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek 0, 15 mg, polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40 (HCO- 40) 5 mg (patrz punkt 4. 4)
EnglishThe other ingredients are benzalkonium chloride, carbomer, disodium edetate, mannitol, purified water, sodium-chloride and tyloxapol.
Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, karbomer 974P, disodu edetynian, mannitol, woda oczyszczona, sodu chlorek, tyloksapol.
EnglishA preservative in LUMIGAN called benzalkonium chloride may cause eye irritation and can discolour soft contact lenses.
Środek konserwujący w preparacie LUMIGAN (zwany chlorkiem benzalkoniowym) może powodować podrażnienie oka i może zabarwić miękkie soczewki kontaktowe.
EnglishThe other ingredients are: benzalkonium chloride, carbomer 974P, edetate disodium, mannitol, purified water, sodium chloride, tyloxapol.
Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, karbomer 974P, disodu edetynian, mannitol, woda oczyszczona, sodu chlorek, tyloksapol.
EnglishThe other ingredients are glucose anhydrous, dispersible cellulose, polysorbate 80, benzalkonium chloride, disodium edetate, purified water.
Inne składniki leku to glukoza bezwodna, celuloza dyspersyjna, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, woda oczyszczona.