EN

bereaved {adjective}

volume_up

Synonyms (English) for "bereaved":

bereaved

Context sentences for "bereaved" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe offer our sincere condolences to all those who have been left bereaved or injured as a result of the earthquake.
Składamy nasze szczere kondolencje wszystkim tym, którzy wskutek tego trzęsienia ziemi odnieśli obrażenia i zostali opuszczeni przez najbliższych.
EnglishThen shalt thou say in thy heart, Who hath begotten me these, seeing I have been bereaved of my children, and am solitary, an exile, and wandering to and fro?
I rzeczesz w sercu swem: Któż mi tych napłodził?
EnglishAnd I have winnowed them with a fan in the gates of the land; I have bereaved [them] of children, I have destroyed my people; they returned not from their ways.
Przetoż ich rozwieję wiejaczką po bramach tej ziemi, osierocę i wygubię ich; bo się od dróg swoich nie nawracali.
EnglishThy teeth are like a flock [of ewes] that are [newly] shorn, Which are come up from the washing, Whereof every one hath twins, And none is bereaved among them.
Zęby twoje jako stado owiec jednakich, gdy wychodzą z kąpieli, z których każda miewa po dwojgu, a niepłodnej niemasz między niemi.
EnglishBut we, brethren, being bereaved of you for a short season, in presence not in heart, endeavored the more exceedingly to see your face with great desire:
EnglishI will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart; and there will I devour them like a lioness; the wild beast shall tear them.
Zabierzę im jako niedźwiedż osierociały, a roztargam zawarcie serca ich, i pożrę ich tam jako lew, jako zwierz dziki szarpając ich.
EnglishThe commemorative day we have proclaimed is intended as a shake-up, as a signal not to forget, and as a demonstration to the bereaved families that we mourn with them.
Dzień pamięci, który ogłosiliśmy, ma nami wstrząsnąć, być sygnałem, abyśmy nie zapomnieli, abyśmy pokazali rodzinom pogrążonym w żałobie, że obchodzimy ją razem z nimi.
Other dictionary words