"bereft of" translation into Polish

EN

"bereft of" in Polish

EN

bereft of {adjective}

volume_up
1. "honour/pride"
bereft of (also: devoid of)
volume_up
wyprany z {adj. m} [fig.] (honoru/dumy)

Similar translations for "bereft of" in Polish

bereft adjective
to bereave verb
of preposition
Polish

Context sentences for "bereft of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA Commission which, like its President, is tired, lacking in vision and bereft of political courage.
Z Komisją, która - podobnie jak jej przewodniczący - jest zmęczona, pozbawiona wizji i politycznej odwagi.
EnglishSo people inhabiting northern hemispheric environments were bereft of the potential to make vitamin D in their skin for most of the year.
Więc ludzie zamieszkujący środowisko półkuli północnej byli pozbawieni możliwości wytwarzania witaminy D w skórze przez większość roku.
EnglishOn the demand side too, policies could be launched to try and take painkillers to continents such as Africa and Asia which are practically bereft of any such medicines.
Należy również wdrożyć polityki pozwalające wysłać środki uśmierzające ból na takie kontynenty jak Afryka i Azja, które praktycznie w ogóle nie dysponują takimi środkami.
EnglishIt implies that nationality is a thing of the past and that the brave new world consists of a new 'denationalised' man, bereft of his roots, his history and his culture.
Implikuje ono, że przynależność państwowa jest reliktem przeszłości i że wspaniały nowy świat składa się z nowych "odpaństwowionych” ludzi, pozbawionych korzeni, historii i kultury.