"best regards" translation into Polish

EN

"best regards" in Polish

Similar translations for "best regards" in Polish

best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
regards
to regard verb

Context sentences for "best regards" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGills extends his warmest personal regards and best wishes.
Pan Gills przesyła wam najgorętsze i najszczersze życzenia powodzenia.
EnglishIt is essential to create a code of best practice as regards methods for re-establishing balance in the present management structure of companies.
Potrzeba utworzenia kodeksu najlepszych praktyk w zakresie sposobów przywracania równowagi w obecnej strukturze zarządzania firmami jest niezbędna.