EN to blot out
volume_up
{verb}

to blot out (also: to blot, to banish)
to blot out (also: to blot, to banish)
to blot out (also: to clear, to delete, to erase, to extinguish)
volume_up
wymazać {pf. v.}
to blot out (also: to blot, to blur, to cover over, to smear)
volume_up
zamazać {pf. v.}
to blot out (also: to blot)
to blot out (also: to blot, to cover over, to blear, to deface)
volume_up
zamazywać {ipf. v.}
to blot out (also: to blot)
to blot out (also: to blot, to blank out)
to blot out (also: to blot, to blank out)

Similar translations for "to blot out" in Polish

blot noun
Polish
to blot verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "to blot out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHide thy face from my sins, And blot out all mine iniquities.
Oczyść mię, isopem, a oczyszczon będę; omyj mię, a nad śnieg wybielony będę.
EnglishAnd the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them out into the water of bitterness:
Tedy napisze te przeklęstwa kapłan na księgach, a omyje je oną wodą gorzką;
EnglishHave mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: According to the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.
Englishlet me alone, that I may destroy them, and blot out their name from under heaven; and I will make of thee a nation mightier and greater than they.
Puść mię a wytracę je, i wygładzę imię ich pod niebem, a ciebie uczynię w naród możniejszy, i większy niźli ten.
EnglishAnd Jehovah said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.

Other dictionary words