"blue-green" translation into Polish

EN

"blue-green" in Polish

EN blue-green
volume_up
{noun}

blue-green
volume_up
morska zieleń {f}

Synonyms (English) for "blue-green":

blue-green

Similar translations for "blue-green" in Polish

blue noun
Polish
blue adjective
to blue verb
green noun
green adjective
Polish
to green verb

Context sentences for "blue-green" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe 60 mg capsules are blue and green and are printed with ‘ 60 mg’ and the code ‘ 9542’.
Kapsułki o mocy 60 mg są niebiesko- zielone i mają nadruk „ 60 mg ” oraz kod „ 9542 ”.
EnglishInsects see green, blue and ultraviolet, and they see various shades of ultraviolet.
Owady widzą w zieleni, błękicie i ultrafiolecie, i są w stanie zobaczyć jego różne odcienie.
EnglishChromaturia (blue-green urine discolouration) has been reported with zaleplon overdose.
Po przedawkowaniu zaleplonu występowała chromaturia (niebiesko- zielone zabarwienie moczu).
EnglishRed = Drums, Blue = Bass, Green = Chords, Orange = Leads, Purple = Pads
Czerwony = bębny Niebieski = bass Zielony = akordy pomarańczowy = prowadzenie Purpura = pady
EnglishRevlimid 10 mg hard capsules are blue-green/pale yellow, with “REV 10 mg” written on them.
Lek Revlimid 10 mg kapsułki twarde są niebiesko- zielone/ jasnożółte z napisem „ REV 10 mg ”.
EnglishSo all you need to do is snap a blue to a green and very quickly you can start making larger circuits.
Wystarczy połączyć niebieski z zielonym, aby szybko zacząć tworzyć większe obwody.
EnglishBlue-green capsule-shaped film-coated tablets engraved with “ GX LL1” on one side.
Niebiesko- zielone tabletki powlekane w kształcie kapsułek z wytłoczonym napisem „ GX LL1 ” po jednej stronie.
EnglishBlue-green/pale yellow capsules marked “REV 10 mg”.
Niebiesko- zielone/ jasnożółte kapsułki oznaczone symbolem „ REV 10 mg ”.
EnglishI would do these things where I'd have students become pens: there's blue pen, red pen, green pen, black pen.
W każdym razie polegały one m.in. na tym, że kazałem moim studentom stać się długopisami.
EnglishWhere it's blue and it's green, it means the water is really cold.
Niebieski i zielony oznacza, że woda jest bardzo zimna.
EnglishBut if you look at the spectrum, birds and us, we see red, green and blue and see that spectrum.
Jeśli jednak popatrzeć na spektrum, ptaki, tak jak i my, widzą czerwony, zielony i niebieski, i mogą zobaczyć to spektrum.
EnglishSylvia likes to say that blue is the new green.
Sylvia lubi mawiać, że niebieski jest nowym zielonym.
EnglishYou put a blue to a green, you can make light.
Łącząc niebieski z zielonym, uzyskujemy światło.
EnglishBut those are blue flowers under green light.
EnglishBut in this case, we have comfort -- the bubble in red -- social commentary and irreverence in blue and green.
W tym przypadku jest to jednak ukojenie - czerwony pęcherzyk na wykresie -- komentarz społeczny i satyra -- na niebiesko i na zielono.
EnglishNo water, no life; no blue, no green.
EnglishWhat Trizivir looks like and contents of the pack The capsule-shaped film-coated tablets are blue/ green and engraved with ‘ GX LL1’ on one side.
Tabletki powlekane w kształcie kapsułek są niebiesko- zielone z wytłoczonym napisem „ GX LL1 ” po jednej stronie.
EnglishSo if you brush up against it, any place you brushed against it, you get this twinkling blue-green light that's just breathtaking.
Więc jeśli otrzesz się o niego, każde dotknięte miejsce migocze niebiesko-zielnym światłem co po prostu zapiera dech w piersiach.
Englishmg; blue-green and yellow:
EnglishNo blue, no green.