"blue line" translation into Polish

EN

"blue line" in Polish

EN blue line
volume_up
{noun}

1. sports

blue line

Context sentences for "blue line" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.
Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.
EnglishYou don't want to be on the red line, you want to be on the blue line.
Nie chcesz być na czerwonej linii, chcesz być na niebieskiej.
EnglishThis shows the growth of Wikipedia -- we're the blue line there -- and then this is the New York Times over there.
Tu widać rozwój Wikipedii – to ta niebieska linia, a tam jest New York Times.
EnglishThe red line is way downhill, the blue line is a good line.
Czerwona spadam na dół, a niebieska jest dobra.
EnglishAnd the blue line is the ratio of American to Chinese.
oznacza stosunek brytyjskiego PKB do indyjskiego.
EnglishYou can see that from the orange line and the blue line.
Pokazują to linie pomarańczowa i niebieska.
Englishra Line up the blue line on the top of the IRU with the unlock symbol on the top of the base. n ge lo Push the IRU gently into the base.
do górnej części głowicy rozpylającej i symbol oznaczający odblokowanie na górnej części
English. ~~~ But the short story is: If you're a patient, you want to be on the blue line.
Pomińmy krytykę ich publikacji.. Chodzi o to, że gdy jesteś pacjentem chcesz być na niebieskiej linii.
EnglishThat blue line there is my brainwave.
Ta niebieska linia to moje fale mózgowe.
EnglishBecause the blue line is a better line.
Ponieważ niebieska linia jest lepsza.
EnglishThere's a very thin blue line of exhaust that sort of runs through this thing that would be kind of the trail that holds it all together.
Widzicie tam cieniutką błękitną linię wyziewów przebiegającą przez to coś, która będzie niejako szlakiem trzymającym to razem.
Englishblue line offside
EnglishIf you look at the blue line, the areas with low levels of malaria, you can see in those areas, actually, the number of sexual partners is decreasing a lot as HIV prevalence goes up.
Niebieska linia to obszary z niskim poziomem malarii liczba partnerów seksualnych spada w miarę wzrostu zakażeń HIV.
EnglishExcept that when you lay that side by side with the speed with which gene data's being deposited in GenBank, Moore's Law is right here: it's the blue line.
Tyle tylko, że gdy zestawicie to z prędkością, z jaką dane o genach są składowane w GenBank... ~~~ Prawo Moore'a jest tutaj: to ta niebieska linia.
EnglishAnd as you go across there you see a few tens of years of oil -- the blue line, by the way, is the lowest estimate of existing resources.
I jeśli dobrze się przyjrzysz to odkryjesz, że zostało ropy na kilka dziesięcioleci - niebieski słupek tak na marginesie wskazuje najniższą szacunkową obecnych zasobów.