EN bones
volume_up
{noun}

1. humorous

bones (also: doctor, doc, Ph.D.)
bones (also: medic)

Context sentences for "bones" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe is chastened also with pain upon his bed, And with continual strife in his bones;
Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.
EnglishSo that my soul chooseth strangling, And death rather than [these] my bones.
A przetoż obrała sobie powieszenie dusz moja, a śmierć raczej, niż zostać w kościach.
EnglishLeukoScan is used to determine the presence of infections in long bones.
LeukoScan jest stosowany, aby określić obecność zakażenia w kościach długich.
EnglishMake me to hear joy and gladness, That the bones which thou hast broken may rejoice.
Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.
EnglishThings are not looking good for the euro area, let us make no bones about it.
Strefa euro nie ma dobrych perspektyw, trzeba to jasno powiedzieć.
EnglishThou hast clothed me with skin and flesh, And knit me together with bones and sinews.
Skórą i ciałem przyoblokłeś mię, a kościami i żyłami pospinałeś mię.
EnglishBy reason of the voice of my groaning My bones cleave to my flesh.
Porażone jest jako trawa, i uwiędło serce moje, tak, żem zapomniał jeść chleba swego.
EnglishSo the bones were moved from the cemeteries into the quarries, making them into the catacombs.
W XVIII wieku borykano się też z problemem przepełnionych cmentarzy.
EnglishAnd he brake in pieces the pillars, and cut down the Asherim, and filled their places with the bones of men.
I pokruszył słupy, a powycinał gaje, i napełnił miejsca ich kościami ludzkiemi.
EnglishHe keepeth all his bones: Not one of them is broken.
Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.
EnglishMy bones are aching. ~~~ I go from birth to death. ~~~ I'm never satisfied.
Człowiek rodzi się i umiera nie będąc nigdy zadowolonym.
EnglishThus saith the Lord Jehovah unto these bones: Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live.
Tak mówi panujący Pan o tych kościach: Oto ja wprowadzę w was ducha, a ożyjecie;
EnglishDisorders of the skeletal muscle, connective tissue and bones Rare: muscle and joint pain
Zaburzenia oka i zmiany w odczuwaniu smaku Niezbyt często:
EnglishWhen it stimulates growth of cells in the long bones of the legs and spine, it causes an increase in height.
Przez pobudzanie wzrostu komórek w kościach długich nóg i kręgosłupie powoduje wzrastanie.
EnglishHere, once again, a classic was thoroughly stripped to the bones, Thalheimer called it “an essence of Lessing”.
Kilka razy otrzymywał zaproszenie na berliński festiwal Theatertreffen.
EnglishIt's a seductor, but I just feel in my bones that that's possible.
To uwodzi, i intuicyjnie czuję, że można to stworzyć.
EnglishIt will be health to thy navel, And marrow to thy bones.
To będzie zdrowiem żywotowi twemu, a odwilżeniem kościom twoim.
EnglishHe couldn't match it up to any bones on the planet, and he said, Aha!
Nie były podobne do żadnych znanych na Ziemi.
EnglishA worthy woman is the crown of her husband; But she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Żona stateczna koroną jest męża swego; ale która go do hańby przywodzi, jest jako zgniłość w kościach jego.
EnglishAnd he took him by the right hand, and raised him up: and immediately his feet and his ankle-bones received strength.
A ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go, a zarazem utwierdzone były nogi jego i kostki.