"bowel" translation into Polish

EN

"bowel" in Polish

PL

EN bowel
volume_up
{noun}

1. anatomy

bowel (also: gut, intestine)
volume_up
jelito {n} [anat.]
If you have acute bowel obstruction or a history of repeated constipation.
jeżeli u pacjenta występuje ostra niedrożność jelit lub w przeszłości wielokrotnie występowały
This may be a sign of bowel inflammation which can occur following treatment with antibiotics.
Biegunka może być objawem zapalenia jelit,, które może występować po antybiotykoterapii;
This is cancer of the lower intestine (large bowel) that has spread to other parts of the body.
Jest to rak dolnej części jelita (jelita grubego), który rozprzestrzenił się na inne części ciała.

Synonyms (English) for "bowel":

bowel

Context sentences for "bowel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis fat passes out of your body and may cause changes to your bowel movements.
Ten tłuszcz jest wydalany z organizmu i może powodować zaburzenia jelitowe.
EnglishHaemorrhoidal haemorrhage, frequent bowel movements, mouth ulceration, stomatitis
wypróżnienia, owrzodzenia w jamie ustnej, zapalenie błony
Englishsign of serious bowel inflammation which may occur very rarely following treatment with antibiotics.
ciężkich, uporczywych lub krwawych biegunek, z jednoczesnym bólem brzucha lub gorączką,
Englishabdominal pain and unexplained changes in bowel habits with a fever.
Objawy obejmują: ból brzucha i niewyjaśnione zmiany w rytmie wypróżnień z towarzyszącą gorączką.
EnglishIt is important to be near a toilet with assistance available if necessary, since bowel movement
ważne jest, aby pacjent miał możliwość szybkiego skorzystania z toalety, jeśli to konieczne przy
Englishabdominal pain upper, bowel sounds abnormal, dry mouth, nausea, stomach discomfort
zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia
EnglishAvastin is a medicine used for the treatment of advanced cancer in the large bowel, i. e., in the colon or rectum.
Avastin jest lekiem, stosowanym w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem okrężnicy lub odbytnicy.
Englishbleeding in your stomach or bowel, genital bleeding, nose bleed
Niezbyt częste działania niepożądane:
EnglishVomiting, Dyspepsia, Altered bowel habits, Dry mouth
zaburzenia wypróżniania, suchość w ustach
EnglishVomiting Stomatitis Diarrhoea Nausea Abdominal distension Oral pain Gingivitis Aphthous stomatitis Bowel perforation
Wymioty Zapalenie jamy ustnej Biegunka Nudności Wzdęcie brzucha Ból w jamie ustnej Zapalenie dziąseł Aftowe zapalenie jamy ustnej
EnglishThere is limited safety experience in patients undergoing arthroplasty while receiving Trudexa. lon Small bowel obstruction
Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa wykonywania artroplastyki u pacjentów otrzymujących produkt Trudexa jest ograniczone.
EnglishIf you have abnormally slow bowel movements
Englishirritable bowel syndrome
EnglishRELISTOR should be added to induce prompt bowel movements when response to usual laxative therapy has been insufficient.
Produkt RELISTOR należy podać dodatkowo w celu wywołania doraźnego wypróżnienia, gdy odpowiedź na zwykle stosowane środki przeczyszczające była niewystarczająca.
EnglishPatients may receive two consecutive doses 24 hours apart, only when there has been no response (bowel movement) to the dose on the preceding day.
Pacjenci mogą otrzymać dwie kolejne dawki w odstępie 24 godzin, tylko wtedy gdy nie było odpowiedzi (wypróżnienia) na dawkę otrzymaną poprzedniego dnia.
EnglishThe main measure of effectiveness in both studies was the number of patients whose bowel opened within four hours of the first dose.
W obydwu badaniach za podstawową miarę skuteczności leku przyjęto liczbę pacjentów, u których doszło do wypróżnienia w ciągu czterech godzin od przyjęcia pierwszej dawki leku.
EnglishData from clinical trials suggest treatment with methylnaltrexone bromide can result in the rapid onset (within 30 to 60 minutes on average) of a bowel movement.
Dane pochodzące z badań klinicznych sugerują, że leczenie metylonaltreksonu bromkiem może spowodować szybkie wystąpienie (średnio w ciągu 30 do 60 minut) wypróżnienia.
EnglishPrior to screening, patients had opioid-induced constipation defined as either< 3 bowel movements in the preceding week or no bowel movement for > 2 days.
Przed badaniem przesiewowym, pacjenci mieli zaparcia wywołane opioidami definiowane jako mniej niż 3 wypróżnienia w poprzedzającym tygodniu lub brak wypróżnienia przez > 2 dni.
EnglishSymptoms and signs of peripheral neuropathy, such as pain, numbness, paresthesia, hypoaesthesia, weakness, and impaired bowel and bladder control (incontinence) have also been observed.
Obserwowano także objawy przedmiotowe i podmiotowe neuropatii obwodowego układu nerwowego, takie jak ból, drętwienie, parestezja, niedoczulica, osłabienie, trudności z utrzymaniem moczu i kału.