"bribe" translation into Polish

EN

"bribe" in Polish

EN bribe
volume_up
{noun}

1. general

CA: But if it's a 3,000-rupee, 70-dollar bribe, what fee would you have to charge, and can you actually make the business work?
CA: Jeśli łapówka wynosi 3000 rupii, czyli 70 dolarów, ile wynosiłaby wasza opłata, żeby firma mogła na siebie zarabiać?
Like a bribe buster service, or 1-800-Fight-Bribes, or www.stopbribes.org
Takie coś jak pogromcy łapówek lub 1-800-Zwalcz-Łapówki lub www.stopłapówkom.org lub www.zapobiegajkorupcji.org.
Imagine you are being asked to pay a bribe in your day-to-day life to get something done.
Wyobraźcie sobie, że jesteście poproszeni o wręczenie łapówki w waszym codziennym życiu, by coś zostało zrobione.

2. "in an envelope"

bribe
volume_up
kopertówka {f} [coll.]

Synonyms (English) for "bribe":

bribe

Context sentences for "bribe" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSurely extortion maketh the wise man foolish; and a bribe destroyeth the understanding.
Zaiste ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa, a dar zaślepia serce.
EnglishYet the officer in charge would not simply give her the permit for want of a bribe.
Jednak urzędnik nie chciał wydać pozwolenia bez łapówki.
EnglishIf the inspector did come along, it would be amazing if they were able to resist the bribe.
Jeśli jednak przyjdzie jakiś inspektor, raczej nie będzie wzbraniał się przed przyjęciem łapówki.
Englishthat justify the wicked for a bribe, and take away the righteousness of the righteous from him!
Którzy usprawiedliwiają niezbożnego za podarki, a sprawiedliwość sprawiedliwych odejmują od nich!
EnglishLike a bribe buster service, or 1-800-Fight-Bribes, or www.stopbribes.org
Takie coś jak pogromcy łapówek lub 1-800-Zwalcz-Łapówki lub www.stopłapówkom.org lub www.zapobiegajkorupcji.org.
EnglishImagine you are being asked to pay a bribe in your day-to-day life to get something done.
Wyobraźcie sobie, że jesteście poproszeni o wręczenie łapówki w waszym codziennym życiu, by coś zostało zrobione.
EnglishA bribe is [as] a precious stone in the eyes of him that hath it; Whithersoever it turneth, it prospereth.
Jako kamień drogi, tak bywa dar wdzięczny temu, który go bierze; do czegokolwiek zmierzy, zdarzy mu się.
EnglishAnd thou shalt take no bribe: for a bribe blindeth them that have sight, and perverteth the words of the righteous.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;
EnglishIn Germany, we have a system where you are not allowed to bribe a civil servant, but you are allowed to bribe a deputy.
W Niemczech mamy system, który zakazuje przekupywania urzędników, ale zezwala na korumpowanie polityków.
EnglishMost definitely you don't want to pay the bribe.
Definitywnie nie chcecie zapłacić tej łapówki.
EnglishMany of them didn't want to bribe.
Wiele z nich nie chciało wręczać łapówek.
EnglishChávez has already labelled her a bandit, accused her of taking a bribe, and said she should be jailed for 30 years.
Chávez określił ją już jako oprawcę, oskarżając o przyjęcie łapówki i powiedział, że powinna zostać pozbawiona wolności na 30 lat.
EnglishYet the market forces around the world have not yet thrown up a service where you can call in, pay a fee, and fight the demand for a bribe.
Jednakże siły rządzące rynkami dookoła świata nie stworzyły jeszcze usługi, do której możesz zgłosić, uiścić opłatę, i zwalczać popyt na łapówki.
Englishto bribe sb
Englishto bribe sb
EnglishOften it is the constraining or the back-to-the-wall situation that the hapless common man finds himself or herself in that leads him to pay a bribe.
" Często jest to ograniczająca lub przypierająca do muru sytuacja, w której to znajduje się niefortunny szary człowiek i która zmusza go do zapłacenia łapówki.
EnglishThou shalt not wrest justice: thou shalt not respect persons; neither shalt thou take a bribe; for a bribe doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous.
Nie będziesz podwracał sądu, ani będziesz miał względu na osobę, i daru brać nie będziesz; albowiem dar zaślepia oczy mądrych, a podwraca słowa sprawiedliwych.
EnglishFor I know how manifold are your transgressions, and how mighty are your sins-ye that afflict the just, that take a bribe, and that turn aside the needy in the gate [from their right].
Bo wiem o wielkich przestępstwach waszych, i srogich grzechach waszych, że ciemiężycie sprawiedliwego, biorąc poczty, a ubogich sprawy w bramie podwracacie.