"by now" translation into Polish

EN

"by now" in Polish

PL

EN by now
volume_up
{adverb}

by now (also: already, yet)
volume_up
już {adv.}
when they now shoot forth, ye see it and know of your own selves that the summer is now nigh.
Gdy się już pukają, widząc to sami to uznawacie, że już blisko jest lato.
The European budget should be the answer right now as we need growth and jobs right now.
Budżet europejski powinien być odpowiedzią na już, bo już potrzebujemy wzrostu i zatrudnienia.
The time has now come for us to say to the Council that these little games are finished.
Nadszedł już czas, abyśmy powiedzieli Radzie, że to już koniec tych gierek.

Similar translations for "by now" in Polish

by preposition
now adverb

Context sentences for "by now" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
Takie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishThere are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.
Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
EnglishNow Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.
A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishTherefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
EnglishWith your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.
Za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie ustne.
EnglishProductivity is now growing faster in the European Union than in the United States.
Wydajność rośnie teraz w Unii Europejskiej szybciej niż w Stanach Zjednoczonych.
EnglishAnd Jeroboam said in his heart, Now will the kingdom return to the house of David:
I rzekł Jeroboam w sercu swem: Wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego.
EnglishMarcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishI suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishWe must now ensure that the commitments stipulated in this Pact are implemented.
Musimy się teraz upewnić, by zobowiązania wymienione w pakcie zostały zrealizowane.
EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Kontynuujemy obecnie jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we now have a second Barroso Commission.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! A więc mamy drugą Komisję Barroso.
EnglishThis is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
Wyraźnie widać to teraz na przykładzie nanomateriałów i pól elektromagnetycznych.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Europa może się teraz mianować światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.