"by turns" translation into Polish

EN

"by turns" in Polish

EN by turns
volume_up
{adverb}

by turns (also: alternately)

Context sentences for "by turns" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow it turns out that these spots also don't change much when the virus mutates.
Okazuje się, że te punkty również nie zmieniają się podczas mutacji wirusa.
EnglishAnd this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.
A to okazuje się jednym z najważniejszych mechanizmów obronnych przeciwko rakowi.
EnglishIt turns out that these things don't have to hit the ground to do a lot of damage.
Takie obiekty wcale nie muszą spaść na ziemię, by spowodować ogromne szkody.
EnglishIt turns out what you're thinking about a lot influences what you tend to see.
Okazało się, że to o czym myślisz w dużym stopniu wpływa na to co zamierzasz zobaczyć.
EnglishAnd it turns out that men and women report very, very similar levels of happiness.
Okazuje się, że mężczyźni i kobiety mają bardzo podobne poziomy szczęścia.
EnglishBut it actually turns out to be pretty hard to turn pages, and the volume isn't there.
Okazało się jednak, że trudno jest przewracać strony i nie da się tego szybko robić.
EnglishWell it turns out, we have many different alternatives for such a set of building blocks.
Po pierwsze muszę spytać, czym są te budulce życia, podobne do liter w alfabecie.
EnglishThis turns the ECB into a sort of bad bank - something we should not have.
To czyni z EBC swego rodzaju zły bank, jaki nie powinien u nas funkcjonować.
EnglishWhen Europe needs energy, it turns to Africa to benefit from its sun and sand.
Gdy Europa potrzebuje energii, zwraca się do Afryki, by skorzystać z jej słońca i piasku.
EnglishIt turns out your hospitals are killing people, and they should be at home.
Okazuje się, że wasze szpitale zabijają ludzi, którzy powinni być w domu.
EnglishBefore this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Musimy powstrzymać ten proces, zanim marzenie przemieni się w koszmar.
EnglishAnd it turns out it's a pseudo-random number generator using deterministic chaos.
Okazuje się, że jest to generator liczb pseudolosowych używający deterministycznego chaosu.
EnglishAnd actually, it turns out to, you know, pay a living wage. ~~~ People seem to love it.
Okazuje się, że można za taką pracę porządnie płacić, a ludzie to kochają.
EnglishAnd then it turns out the back room grew to encompass the entire project.
Ale później okazało się, że zakulisowy dodatek rozrósł się tak, że objął cały projekt.
EnglishStefan von Bergen: Well he turns by just putting his head on one or the other side.
Stefan von Bergen: Skręca przechylając głowę w jedną lub drugą stronę.
EnglishOut of knowledge comes a product, a licence, a patent, which turns back into money again.
Z wiedzy powstaje produkt, licencja, patent, który zamienia się w pieniądze.
EnglishWe must draw the right conclusions from the wrong turns that have been taken in recent years.
Ze złych decyzji podjętych w ostatnich latach trzeba wyciągnąć właściwe wnioski.
EnglishBut when the protection of banking data is at issue, the good suddenly turns into the evil.
Kiedy jednak mówimy o ochronie danych bankowych, wtedy nagle dobro staje się złem.
EnglishThis takes the temperature of the canal and turns it into this four-degrees of heat exchange.
Biorą one temperaturę kanału i przemieniają je w cztero-stopniową wymianę ciepła.
EnglishAnd it turns out, that there was one telephone in Bangladesh for every 500 people.
Wychodzi na to, że w Bangladeszu był 1 telefon na każdych 500 ludzi.