"to cancel" translation into Polish

EN

"to cancel" in Polish

volume_up
cancel [example]
PL
Only a referendum can cancel what another referendum has decided.
Tylko referendum może unieważnić wyniki poprzedniego referendum.
They cancelled the treaty between Hungary and the GDR, thereby knocking the first brick out of the Berlin Wall.
Unieważnili porozumienie między Węgrami a NRD, wyrzucając tym samym pierwszą cegłę z muru berlińskiego.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Maybe you should take some time off, we cancel the shoots,...... and you come back in great shape.
Może powinieneś wziąć trochę wolnego, odwołamy sesje zdjęciowe,...... i wrócisz w znakomitej formie.
W każdej chwili możesz anulować subskrypcję cykliczną:.
You can cancel the subscription by turning off auto-renew at any point during the subscription.
W dowolnym momencie subskrypcji możesz ją anulować, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania.
You can cancel your subscription at any time, but storage purchases are non-refundable.
Możesz anulować subskrypcję w dowolnej chwili, ale nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupu przestrzeni dyskowej.

Synonyms (English) for "cancel":

cancel

Context sentences for "to cancel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, in my opinion, the higher charges would immediately cancel out this benefit.
Uważam jednak, że wyższe opłaty natychmiast wyeliminowałyby to udogodnienie.
Englishmeasures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;
trzeba wdrożyć działania w celu eliminacji tak zwanego efektu statystycznego;
EnglishI do not understand why the amendment was tabled to cancel the clause discussing solidarity.
Nie wiem, dlaczego pojawiła się poprawka, żeby wykreślić ustęp mówiący o solidarności.
EnglishThis would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
Byłoby to szkodliwe dla środowiska oraz niszczyło wszelkie korzyści płynące ze stosowania biopaliw.
EnglishSimply inform the seller that you wish to cancel your order – they must give you a refund.
telefonicznie, faksem, poprzez sprzedaż wysyłkową oraz Internet.
EnglishWe must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
Musimy umorzyć zadłużenie Haiti i spłacić nasz dług wobec tego kraju.
EnglishYou cannot cancel a service which has already started, with your agreement.
Przeczytaj klauzule umowne i sprawdź, czy jest to możliwe.
EnglishCancel any lost or stolen credit cards immediately.
Należy natychmiast zastrzec wszystkie zgubione lub skradzione karty kredytowe.
EnglishIn the EU, you have the right to cancel your online purchase within seven working days.
W UE masz prawo do rezygnacji z zakupu towaru zamówionego przez Internet w okresie siedmiu dni roboczych.
EnglishWe see no other alternative but to cancel our order for…
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
EnglishWe would like to cancel our order. The order number is...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
EnglishI will finish with a question: are we prepared, internationally, to reduce or cancel Haiti's debt?
Zakończę pytaniem: czy jesteśmy gotowi, na szczeblu międzynarodowym, by zredukować lub umorzyć zadłużenie Haiti?
EnglishTo cancel a referendum is a violation of this article.
Anulowanie referendum stanowi naruszenie tego artykułu.
English~~~ If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
Jeśli na Twoim koncie są pozostałe środki, w razie skasowania konta możesz uzyskać zwrot.
EnglishYou can choose to cancel your order for any reason within this timeframe – even if you simply changed your mind.
W tym okresie masz prawo zrezygnować z zamówienia z dowolnego powodu – możesz się zwyczajnie rozmyślić.
EnglishYou can cancel your account by deleting it at any time.
W każdej chwili możesz usunąć swoje konto.
EnglishWe are forced to cancel our order due to...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
EnglishNext, learn how to cancel your account, send us bank information, and anticipate processing times.
Następnie uzyskaj informacje o likwidowaniu konta, prześlij nam swoje dane dotyczące banku i odczekaj czas potrzebny na przetworzenie.
EnglishSo grave is the threat that it will cancel out all progress towards the goal of halving world poverty by 2015.
Tak poważne jest zagrożenie, które zaprzepaści cały postęp w kierunku osiągnięcia do 2015 r. celu zmniejszenia ubóstwa o połowę.
EnglishShe found out the following day that she would have to be out of the country on the concert date, and attempted to cancel her order.
Następnego dnia dowiedziała się, że w dniu koncertu będzie musiała wyjechać za granicę i postanowiła zrezygnować z zakupu.