EN cant
volume_up
{noun}

1. general

cant (also: cliche)

2. "bevel"

cant (also: phase, stage, chamfer)
cant (also: skew)
cant (also: bias, skew)

3. "prisoners', thieves'"

4. "stock phrases"

cant (also: banalities)
cant
cant

5. "false words"

cant (also: hypocrisy, piety)
. - (FR) Mr President, Mr President-in-Office, congratulations on making hypocrisy, lies and cant into an Olympic event.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (Francja) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący! Winszuję hipokryzji, kłamstw oraz frazesów, co do wydarzeń olimpijskich.
cant (also: hypocrisy)

6. "sloping surface"

7. nautical science

cant (also: list)

Context sentences for "cant" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn England there's an expression: "you can't imagine the Queen on the loo."
W Anglii jest takie wyrażenie: "Nie można wyobrazić sobie Królowej na ubikacji."
EnglishWe can't depend on the elites -- they go to USA, Germany, U.K. for treatment.
Nie możemy liczyć na elity. ~~~ Oni leczą się w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
English. ~~~ In a way, you can't say that.
Wy, politycy, wyznaczeni w wyborach, w pewnym sensie nie możecie tak powiedzieć.
EnglishAnd I've shown this to engineers at big companies, and they say they can't do this.
Pokazałem to inżynierom z dużych firm i powiedzieli, że nie mogą tego zrobić.
EnglishYou can't say all aquatic animals are naked, because look at the sea otter.
Nie jest tak, że wszystkie ssaki wodne są bezwłose - weźmy taką wydrę morską.
EnglishWe can't tell where are the watering holes like we can on an African plain.
Nie możemy stwierdzić, gdzie są wodopoje - tak jak na afrykańskiej równinie.
EnglishThey're dying to throw the whole thing out and start fresh, but they can't.
Umarliby za możliwość rzucenia wszystkiego i zaczęcia od nowa, ale nie mogą.
EnglishIf you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Jeżeli nie możesz uzyskać absolutnej ciszy, po prostu się wycisz, to też dobre.
English. ~~~ We can't make our kids passive again.
Nie powstrzymamy działalności dzieci, możemy ją tylko zepchnąć do podziemia.
EnglishAnd I said, "I can't take you there, but I can take you into weightlessness into zero-g.
Tam poznałem profesora Hawkinga, który powiedział mi o marzeniu podróży w kosmos.
EnglishAfter a year, you can't get insurance on everything you have in it, only on 70 percent.
Po roku, nie możesz już dostać na to wszystko ubezpieczenia, tylko na te 70%.
EnglishWhat about games makes it impossible to feel that we can't achieve everything?
Co w grach sprawia, że znika tam poczucie ograniczeń naszych możliwości?
EnglishOften the legal system is broken down so you can't even get access to land.
Często system prawny jest zniszczony, więc nawet nie możesz uzyskać dostępu do ziemi.
EnglishIf you can't find the confirmation email, check your email's junk mail or spam folder.
Jeśli nie możesz znaleźć tej wiadomości, sprawdź folder wiadomości-śmieci lub spamu.
EnglishWe can't be killing anybody or hurting anybody on set, or any passerby.
Na planie filmowym nie wolno nam nikogo zabijać ani ranić, także przechodniów.
EnglishI'm not trying to say we can't solve complicated problems in a complicated world.
Nie chcę powiedzieć, że nie możemy rozwiązać skomplikowanych problemów w złożonym świecie.
EnglishI went home, and I know you can't read the details here; that's not important.
Poszedłem do domu, wiem, że nie widzicie szczegółów, to nie jest ważne.
English(Laughter) So you can't actually see them, but it was breathtaking, believe me.
(Śmiech) Nie widać ich, ale wyglądało to niesamowicie. ~~~ Daję słowo.
EnglishAnd I ran immediately into a conceptual problem: you can't show a picture of democracy.
I natychmiast napotkałem problem konceptualny – nie można pokazać obrazu demokracji.
EnglishThat can't keep going on, because economic incentives and disincentives are very powerful.
Nie może tak dalej być, bo w ekonomii bodźce pobudzające i hamujące są potężne.