"captured" translation into Polish

EN

"captured" in Polish

EN captured
volume_up
{adjective}

captured
volume_up
uchwycony {adj. m}
This is a moment, one moment captured across multiple cameras.
To jest moment, jeden moment uchwycony wieloma kamerami.
Using progressive scan, the entire image is captured each time, with superior image quality as a result.
W rezultacie progresywnego skanowania obraz uchwycony w najwyższej jakości za każdym razem.

Context sentences for "captured" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd this is one of these images that we captured in what we call gigapixel technology.
Oto jeden z obrazów, które przechwyciliśmy w tzw. technologii gigapiksel'owej.
EnglishThe vision that guided all these steps was captured by a single symbol.
Wizję, która przyświecała wszystkim tym krokom, odzwierciedla jeden symbol.
EnglishThe video captured by a camera is stored locally on the camera’s SD card.
Wideo nagrane przez kamerę jest przechowywane lokalnie, na karcie pamięci SD urządzenia.
EnglishYou see on the left the pixels, the different resolutions being captured.
Możecie zobaczyć piksele po lewej, to, że jest to nagrywane w różnych rozdzielczościach.
EnglishIt's captured by the crooks who are at the heart of the political problem.
Przechwycone przez oszustów, którzy są źródłem problemów politycznych.
EnglishIn May, government troops captured the areas in the north held by the LTTE.
W maju oddziały rządowe objęły tereny na północy kraju, które dotychczas były w rękach LTTE.
EnglishSince the beginning of July 10 vessels have been captured and 250 seamen have been taken hostage.
Od początku lipca piraci przechwycili 10 statków i wzięli 250 marynarzy jako zakładników.
EnglishSo we captured one of these, and I brought it into the lab.
Tak więc złapaliśmy jedną z tych ryb a ja przeniosłam ją do labolatorium.
EnglishOnce the light rays hit the image sensor (or film strip), an image of the object can be captured.
Kiedy promienie światła dotrą do matrycy (lub kliszy), obraz przedmiotu może być zarejestrowany.
EnglishThis is a data set that was captured using a CT scanner.
To jest zestaw danych uzyskanych za pomocą tomografu komputerowego.
EnglishAnd this particular species really captured the public's attention.
Ten niezwykły gatunek wzbudził spore zainteresowanie.
EnglishThe description perfectly captured Edwards' personal vanity.
Obrazek ten doskonale uchwycił próżną osobowość Edwardsa.
EnglishSo for example, the fish was captured on a fishing trip.
Więc na przykład zdjęcie ryby zrobiłem podczas wędkowania.
EnglishIt was a picture of Earth captured in that frame of Saturn. ~~~ That's our planet from 750 million miles away.
To zdjęcie zrobione obok Saturna. z odległości 1,2 miliarda km.
EnglishUntil about a dozen years ago, when I was really captured by caves, and I really re-focused most of my research in that direction.
12 lat temu zainteresowałam się jaskiniami i do dziś zajmuję się głównie nimi.
EnglishWe are also opposed to any form of terrorism and we want the captured soldier to be returned to his family at last.
Sprzeciwiamy sie również każdej formie terroryzmu i chcemy powrotu pojmanego żołnierza do rodziny.
EnglishIn future, location information can only be captured anonymously or with the prior consent of the consumer.
W przyszłości będzie można zbierać tylko anonimowe informacje o lokalizacji lub po otrzymaniu zgody konsumenta.
EnglishCCS technologies would mean that 90% of a power station's CO2 emissions are captured and then transferred to geological storage.
Technologie te umożliwią wychwytywanie 90% emisji CO2 i przeniesienie go do przechowywania.
EnglishIt was eight years ago that the Swedish-Eritrean journalist, Dawit Isaak, was captured and imprisoned in Eritrea.
Od momentu aresztowania Dawita Isaaka, szwedzkiego dziennikarza akredytowanego w Erytrei, minęło osiem lat.
EnglishDid you happen to see the Heffalump I just captured?
Widziałeś hefalumpa, którego właśnie złapałem?