"car industry" translation into Polish

EN

"car industry" in Polish

EN car industry
volume_up
{noun}

car industry
We all know that the car industry is having some serious financial problems.
Wszyscy wiemy, że przemysł samochodowy boryka się z poważnymi problemami.
The car industry really is one of the most important ones.
Przemysł samochodowy jest rzeczywiście jednym z najważniejszych sektorów.
Among the key sectors involved is the car industry.
Wśród kluczowych sektorów objętych tych planem znajduje się przemysł samochodowy.
car industry
The Romanian car industry has also been severely affected by the crisis.
Rumuńska branża motoryzacyjna także została poważnie dotknięta kryzysem.
Commissioner, I approved your last but one paragraph on what the car industry should be.
Panie komisarzu, zgadzam się z pańskim przedostatnim akapitem dotyczącym tego, jak powinna wyglądać branża motoryzacyjna.

Similar translations for "car industry" in Polish

car noun
Car noun
Polish
industry noun

Context sentences for "car industry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will give a boost to the car industry at what is a very difficult time.
Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.
EnglishWe have to be very careful that we do not do the same with the car industry.
Musimy bardzo uważać, aby nie uczynić tego samego w przypadku przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishTherefore, we should avoid taking shareholdings in the car industry.
Powinniśmy zatem unikać przejmowania pakietów akcji w przemyśle samochodowym.
EnglishThe car industry is not the only sector which we are asking the EIB to help with.
Przemysł motoryzacyjny nie jest jedynym sektorem, który zwraca się do EBI z wnioskiem o pomoc.
EnglishThe Commission should do more, including with regard to awarding grants to the car industry.
Komisja powinna zrobić więcej, z uwzględnieniem dotacji dla przemysłu samochodowego.
EnglishThis report can help to enhance the competitiveness of the car industry.
Sprawozdanie to pomaga wzmocnić konkurencyjność przemysłu samochodowego.
EnglishRestructuring of the European car industry, in particular the Opel case (debate)
Restrukturyzacja europejskiego przemysłu samochodowego, w szczególności w przypadku Opla (debata)
EnglishAsk the motor car industry how it will prosper if securitisation is snuffed out.
Zapytajcie przemysł motoryzacyjny, jak będzie funkcjonował, gdy sekurytyzacja zostanie zdławiona.
EnglishState subsidies to rescue the car industry are not the solution.
Dotacje publiczne na ratowanie przemysłu motoryzacyjnego nie są rozwiązaniem.
EnglishThe car industry is one of the industries that has been hardest hit.
Jedną z najbardziej dotkniętych tym kryzysem gałęzi przemysłu jest przemysł motoryzacyjny.
EnglishThe argument is that the car industry is in financial crisis.
Pojawia się argument, że przemysł motoryzacyjny znajduje się w kryzysie finansowym.
English. - I understand your concerns about the situation in the car industry.
komisarz. - Rozumiem pana obawy dotyczące sytuacji w sektorze przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishI have major reservations about helping out the car industry.
Mam poważne zastrzeżenia, jeśli idzie o udzielenie pomocy przemysłowi samochodowemu.
EnglishIt will not do the competitiveness of the car industry any good.
Nie przyniesie nic dobrego z punktu widzenia konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishThe crisis in the car industry is not a purely economic crisis.
Kryzys w przemyśle samochodowym nie jest jedynie kryzysem gospodarczym.
English- The next item is the Commission statement on the future of the car industry.
- Kolejnym punktem posiedzenia jest oświadczenie Komisji na temat przyszłości przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishThe car industry has had more than a decade in which to switch to greener technology.
Sektor motoryzacyjny miał ponad dziesięć lat, aby przestawić się na bardziej ekologiczną technologię.
EnglishThe result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
Wynik niezwykle łatwo podsumować: jak zwykle chodzi o rozwiązanie opłacalne dla przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishI voted in favour of the joint motion for a resolution on the future of the car industry.
Głosowałam za przyjęciem wspólnego projektu rezolucji w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego.
EnglishThese remarks were not related in any way to the car industry.
Uwagi te nie miały jakiegokolwiek związku z przemysłem samochodowym.