EN caring
volume_up
{noun}

And the daughter was exhausted from caring for her mother.
I córka była tą opieką wyczerpana.
Caring has been the domain of women for centuries.
Przez wieki opieka była domeną kobiet.
Caring cannot be the sole responsibility of the informal carer or, indeed, of the Member State.
Opieka nie może być przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności nieformalnego opiekuna, czy nawet państwa członkowskiego.

Context sentences for "caring" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.
EnglishThere are 50 000 people in Ireland caring daily for dementia sufferers.
W Irlandii osobom cierpiącym na demencję codzienną opiekę zapewnia 50 tysięcy osób.
EnglishTell your doctor if you (or the child you are caring for) ever had a heart attack or a heart
Należy poinformować lekarza prowadzącego o zawale serca lub innych dolegliwościach ze
EnglishThose caring for patients should be guaranteed appropriate financial and psychological support.
Opiekunom chorych należy zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe i psychologiczne.
EnglishIf the child you are caring for has Wegener's granulomatosis talk to your doctor.
Jeżeli dziecko choruje na ziarniniakowatość Wegenera, należy powiadomić o tym lekarza prowadzącego.
EnglishIs caring about future human beings a European value - or not?
Czy dbanie o przyszłość ludzi jest jedną z europejskich wartości, czy też nie?
EnglishCan my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
EnglishTell your doctor if you (or the child you are caring for) have or have had any serious illness.
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o występującej u pacjenta dorosłego
EnglishHow many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
EnglishWork of a nursing, caring, educating and teaching nature should be properly valued.
Prace o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, edukacyjnym winny być właściwie ocenione.
EnglishAlways tell people who are caring for you or treating you that you require insulin.
Osoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny prze pacjenta.
EnglishAlways tell people who are caring for you or treating you that you require insulin.
Osoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta.
EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
To bardzo niepodobne do kogoś pochodzącego z kochającej, troskliwej i apolitycznej rodziny.
EnglishThey prefer to work for themselves, without caring about their neighbours.
Wolą pracować dla siebie, nie troszcząc się o sąsiadów.
EnglishWe have about, you know, 38,000 places that are not worth caring about in the United States today.
Mamy obecnie w USA 38 000 miejsc, które nie zasługują na troskę.
EnglishAlways tell people who are caring for you or treating you that you require insulin.
Osoby opiekujące się pacjentem z cukrzycą należy poinformować o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta.
EnglishThis is administered and supervised by a doctor experienced in caring for patients with heart disease.
Lek jest podawany pod kontrolą lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów z chorobami serca.
EnglishIf the child you are caring for is allergic to etanercept or any of the other ingredients of Enbrel.
Uczulenia: w przypadku uczulenia dziecka na etanercept lub jakikolwiek inny składnik leku Enbrel.
EnglishAnd that this mass extinction was taking place with very few people noticing and even fewer caring.
To masowe wymieranie ma miejsce, lecz niewielu ludzi to zauważa, a jeszcze mniej się tym przejmuje.
EnglishWhy don't we vote for people in our government based on compassion, so that we can have a more caring world?
Dlaczego nie głosujemy na ludzi w rządzie kierując się współczuciem?