EN

case {noun}

volume_up
1. general
Today we are discussing a case of discrimination against a minority.
Omawiamy dzisiaj przypadek dyskryminacji mniejszości.
The case of the monastery of Mor Gabriel is one example of the problem.
Przypadek klasztoru św. Gabriela stanowi jeden z przykładów przedmiotowego problemu.
This includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...
Obejmuje to wszystkie nieuregulowane kwestie bilateralne, takie jak przypadek...
And in the case of the whale hunt, also this idea of an excitement level.
A w odniesieniu do wielorybnictwa, dochodzi także sprawa podekscytowania.
The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani (motions for resolutions tabled): see Minutes
Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
The case concerns the prolonging of the lease of the Sevastopol naval base up to 2050.
Sprawa dotyczy przedłużenia dzierżawy bazy morskiej Sewastopol do 2050 roku.
The casing is made of UV resistant polymer and requires no additional heater.
Obudowa jest wykonana z odpornego na działanie promieni UV materiału polimerowego i nie wymaga stosowania dodatkowych elementów grzewczych.
obudowa AT typu "baby-case"
(Applause) That's it without the case on.
(Brawa) Teraz bez założonej obudowy.
When travelling, place your pen case in a cooler.
Podczas podróży etui ze wstrzykiwaczem należy umieścić w chłodziarce.
Your NutropinAq Pen should be stored in the case, inside a refrigerator when a cartridge is inserted.
Kiedy we wstrzykiwaczu znajduje się wkład, powinno się wstrzykiwać przechowywać w etui, w lodówce.
You can see it in this case -- that's lighting this LED.
Możecie ją zobaczyć w tej skrzyni - dostarcza energię do lampy LED.
A portable, compact design Jabra Speak™ 410 has a compact design and a travel case that make it well-suited for transport.
Przenośna, kompaktowa konstrukcja Jabra Speak™ 410 ma kompaktową budowę oraz posiada pokrowiec, który ułatwia transport zestawu.
The biggest case of corruption to hit the European Union in the last five years is the Siemens scandal.
Afera Siemens to największy ze skandali korupcyjnych, które wstrząsnęły Unią Europejską w ciągu ostatnich pięciu lat.
The case of Fukushima requires a review of the whole of the European Union's current energy policy.
Kazus Fukushimy wymaga rewizji całej dotychczasowej polityki energetycznej Unii Europejskiej.
case (also: box)
The competitiveness pact and its evolution is a case in point.
Pakt na rzecz konkurencyjności i proces jego powstawania jest tu trafnym przykładem.
We cannot avoid the suspicion that in our case it's started to happen.
Nasuwa się przypuszczenie, że proces ten dotyczy też człowieka.
Unlike the case of fascism, there has yet been no trial of communism.
Przeciwnie niż w przypadku faszyzmu, nie odbył się jeszcze proces dotyczący komunizmu.
In too many cases, the argument of maintaining public order is abused.
W zbyt wielu przypadkach argument utrzymania porządku publicznego jest nadużywany.
The first argument: Mr Tomczak complains that the Court of Ostrów did not grant him access to the files of the case.
Pierwszy argument: Witold Tomczak składa zażalenie, że sąd w Ostrowie nie zapewnił mu dostępu do akt sprawy.
And let us hope that, by passing the call for a comprehensive directive, we will give more power to him to actually argue the case.
Miejmy nadzieję, że nasz głos za kompleksową dyrektywą będzie stanowił dla niego mocny argument w tej sprawie.
2. IT
The casing is made of UV resistant polymer and requires no additional heater.
Obudowa jest wykonana z odpornego na działanie promieni UV materiału polimerowego i nie wymaga stosowania dodatkowych elementów grzewczych.
obudowa AT typu "baby-case"
(Applause) That's it without the case on.
(Brawa) Teraz bez założonej obudowy.
3. technology
case (also: bush, quill)
case (also: bush)

Context sentences for "case" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.
EnglishIn case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
EnglishThis is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Nie jest to czysta teoria, co pokazał przykład duńskiej historyjki obrazkowej.
EnglishI have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Jako przykład przytoczyłem sprawę, którą pan poruszył, a dokładnie kodeks drogowy.
EnglishIt stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.
Broni stabilności i bezpieczeństwa, w tym przypadku w regionie śródziemnomorskim.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishSecond, in the case of damage, which institution or company will have to pay?
Po drugie, w przypadku szkód, która instytucja lub firma będzie ponosiła koszty?
EnglishHowever, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
EnglishThe reference values must be laid down at European level, and that is the case.
Na szczeblu europejskim należy określić wartości referencyjne, i o to tutaj chodzi.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.
EnglishThat seems a lot to me and, in any case, cannot be matched by the Commission budget.
Moim zdaniem jest to dużo; budżet Komisji nie będzie mógł zapewnić takiej kwoty.
EnglishThis is definitely the case and this is the route which we must take in future.
Z pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
EnglishThis has, in that case, been created by the European Union itself, of course.
W tym przypadku problem został oczywiście stworzony przez samą Unię Europejską.
EnglishIn case of accidental oral uptake, symptomatic treatment should be administered.
W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe.
EnglishIn the case of severe renal insufficiency, Aerius should be used with caution.
Preparat Aerius należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
EnglishIn the case of severe renal insufficiency, Azomyr should be used with caution.
Preparat Azomyr należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
EnglishI ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
Pytam, cóż się w tym wypadku stało z założycielskim mitem idei europejskiej?
EnglishAt the same time, I believe that we should have a constructive attitude in this case.
Jednocześnie uważam, że powinniśmy w tej sytuacji przyjąć postawę konstruktywną.
EnglishIn that case, the procedure referred to in Article III-396 shall be suspended.
W takim przypadku, procedura, o której mowa w artykule III-396, zostaje zawieszona.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.