EN

cast {noun}

volume_up
2. film & TV
The second actor, different cast of guys, is the donors.
Drugi uczestnik, inna obsada, to donatorzy.
To jest obsada.
obsada pełna gwiazd

Context sentences for "cast" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with thine anointed.
Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni.
EnglishAnd he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;
I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
EnglishThe European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.
EnglishBut if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.
A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was przyszło królestwo Boże.
EnglishAnd he said, Of a truth I say unto you, This poor widow cast in more than they all:
I rzekł: Prawdziwieć wam powiadam, żeć ta uboga wdowa więcej niż ci wszyscy wrzuciła.
EnglishAnd they bring the colt unto Jesus, and cast on him their garments; and he sat upon him.
Przywiedli tedy oślę do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje; i wsiadł na nie.
EnglishThey part my garments among them, And upon my vesture do they cast lots.
Zliczyłbym wszystkie kości moje; lecz oni na mię patrząc, przypatrują mi się.
EnglishCast me not away from thy presence; And take not thy holy Spirit from me.
Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.
EnglishTherefore thou shalt have none that shall cast the line by lot in the assembly of Jehovah.
Dlatego nie będziesz miał, ktoby rzucił sznurem na los w zgromadzeniu Pańskiem.
EnglishI came to cast fire upon the earth; and what do I desire, if it is already kindled?
Przyszedłem, abym ogień puścił na ziemię, i czegoż chcę, jeźli już gore?
EnglishSuch equations are inappropriate, because they cast the directive in a misleading light.
Takie równania są niewłaściwe, ponieważ stawiają dyrektywę w mylącym świetle.
EnglishThis is one of the elements which cast doubt on the prospects for beating the recession.
Jest to jeden z powodów, które budzą wątpliwości co do perspektyw pokonania recesji.
EnglishBut if I by the finger of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.
Ale jeźliż ja palcem Bożym wyganiam dyjabły, zaisteć przyszło do was królestwo Boże.
EnglishIt is obvious as well that the text of the chairs is not cast in stone.
Oczywiste jest również, że tekst przewodniczących nie został ustalony definitywnie.
EnglishBoth his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Obydwa jego sprawozdania były na żenującym poziomie, co kompromituje go jako prawnika.
EnglishAnd he cut down a stick, and cast it in thither, and made the iron to swim.
A on uciąwszy drewno, wrzucił tam, i sprawił, że wypłynęła ona siekiera.
EnglishCast out the scoffer, and contention will go out; Yea, strife and ignominy will cease.
Wyrzuć naśmiewcę, a ustanie zwada; owszem uspokoi się swar i pohańbienie.
EnglishYe who turn justice to wormwood, and cast down righteousness to the earth,
Którzy obracacie sąd w piołun, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie: Szukajcie, mówię.
EnglishThen came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?
Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli?
EnglishNow therefore take and cast him into the plat [of ground], according to the word of Jehovah.
Pan to rzekł: przetoż teraz weźmij go, a porzuć go na polu według słowa Pańskiego.