"to cast down" translation into Polish

EN

"to cast down" in Polish

EN

to cast down {verb}

volume_up
1. general
to cast down
volume_up
rzucać {ipf. v.} (na ziemię)
to cast down
volume_up
zrzucać {ipf. v.} (na ziemię)
to cast down
volume_up
rzucić {pf. v.} (na ziemię)
to cast down
volume_up
zrzucić {pf. v.} (na ziemię)
And it waxed great, even to the host of heaven; and some of the host and of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them.
I wyrósł aż do wojska niebieskiego, i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd, i podeptał ich;
2. "eyes, head"
to cast down (also: to drop, to let down)
to cast down
3. "tyrant", figurative

Context sentences for "to cast down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYe who turn justice to wormwood, and cast down righteousness to the earth,
Którzy obracacie sąd w piołun, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie: Szukajcie, mówię.
EnglishThey have now compassed us in our steps; They set their eyes to cast [us] down to the earth.
Gdziekolwiek idziemy, obtoczyli nas; oczy swe nasadzili, aby nas potrącili ku ziemi.
EnglishThough he fall, he shall not be utterly cast down; For Jehovah upholdeth him with his hand.
Gdy padnie, nie stłucze się: albowiem Pan trzyma go za rękę jego.
Englishwe are greatly confounded, because we have forsaken the land, because they have cast down our dwellings.
bardzośmy zelżeni; bośmy stracili ziemię, bo rozrzucone są przybytki nasze.
EnglishFor he who was cast down into the fire is upon us, and his name is Legion for he is many!
Dla niego, który został zepchnięty w płomienie i na nas czycha a jego imię to Legion bo jego jest wielu!
EnglishThe steps of his strength shall be straitened, And his own counsel shall cast him down.
Ściśnione będą kroki siły jego, a porazi go rada jego.
EnglishAnd he cast down the pieces of silver into the sanctuary, and departed; and he went away and hanged himself.
A porzuciwszy one srebrniki w kościele, odszedł, a odszedłszy powiesił się.
EnglishWhy art thou cast down, O my soul?
Przeczże się smucisz, duszo moja, a przecz trwożysz sobą we mnie?
EnglishArise, O Jehovah, Confront him, cast him down: Deliver my soul from the wicked by thy sword;
EnglishWhy art thou cast down, O my soul?
Jest jako rana w kościach moich, gdy mi urągają nieprzyjaciele moi, mówiąc do mnie na każdy dzień: Kędy jest Bóg twój?
EnglishAnd it waxed great, even to the host of heaven; and some of the host and of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them.
I wyrósł aż do wojska niebieskiego, i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd, i podeptał ich;
EnglishAnd the multitude shall be lifted up, and his heart shall be exalted; and he shall cast down tens of thousands, but he shall not prevail.
A gdy zniesione będzie ono mnóstwo, podniesie się serce jego; a choć porazi wiele tysięcy, przecie się nie zmocni.
EnglishAnd he said, This is Wickedness: and he cast her down into the midst of the ephah; and he cast the weight of lead upon the mouth thereof.
Tedy rzekł Anioł: Toć jest ona niezbożność; i wrzucił ją w pośród efa, wrzucił i onę sztukę ołowiu na wierzch efy.
EnglishO my God, my soul is cast down within me: Therefore do I remember thee from the land of the Jordan, And the Hermons, from the hill Mizar.
EnglishAnd he led him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down from hence:
Potem wiódł go do Jeruzalemu, i postawił go na ganku kościelnym, i rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się stąd na dół;
EnglishThe wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, To cast down the poor and needy, To slay such as are upright in the way.
Miecza dobyli niezbożni, a naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego, i niedostatecznego, ażeby pomordowali tych, którzy chodzą prostą drogą;
EnglishAnd your altars shall become desolate, and your sun-images shall be broken; and I will cast down your slain men before your idols.
A tak spustoszone będą ołtarze wasze, i zdruzgotane będą słoneczne obrazy wasze, a porozrzucam pobitych waszych przed plugawemi bałwanami waszemi.
EnglishYea, it magnified itself, even to the prince of the host; and it took away from him the continual [burnt-offering], and the place of his sanctuary was cast down.
Nawet aż do książęcia onego wojska wyrósł; bo przezeń odjęta była ustawiczna ofiara, i zarzucone miejsce świątnicy Bożej,
EnglishAnd even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
A już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte, i w ogień wrzucone.
EnglishAnd even now the axe also lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
A już siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; przetoż każde drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone.