"cave" translation into Polish

EN

"cave" in Polish

EN cave
volume_up
{noun}

cave (also: den, grotto)
An area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.
Za obszar dzikiej przyrody uznana została także znajdująca się w moim kraju jaskinia naciekowa Aggtelek.
From the entrance, this is nothing like a commercial cave.
Widać, że to nie jaskinia dla turystów.
And these five kings fled, and hid themselves in the cave at Makkedah.
A uciekło było onych pięć królów, i skryli się w jaskinią przy Maceda.
cave (also: grotto, grot)
cave (also: cavern)

Synonyms (English) for "cave":

cave

Context sentences for "cave" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt also looks very similar to some of the cave dwellings of the Hopi people that are in that area.
Przypomina to jaskiniowe osady Indian Hopi, którzy zamieszkują pobliskie tereny.
EnglishIf there's a cave in New York that had 15,000 bats in it, and there are 1,000 left.
W jaskinii w Nowym Yorku z 15 tys. nietoperzy zostało 1000.
EnglishAnd so, there's very interesting cave real estate on Mars, at least of that type.
Na Marsie są wszędzie, właśnie je katalogujemy. ~~~ Jest tam wiele rur lawowych, potencjalnych siedlisk życia.
EnglishThere was a cave on the site; we tunnel into the hill, descend through the rock into an underground chamber.
Przekopujemy się do wzgórza, schodzimy wgłąb skał do podziemnej komnaty.
EnglishIn fact, there's so much energy available for biology in this cave, that there's actually a huge number of cavefish.
Co więcej, tyle tam energii, Co więcej, tyle tam energii, że aż roi się od jaskiniowych ryb.
EnglishI mean fossils, cave paintings and so forth.
W tej analizie można się wspomóc prehistorycznym zapisem ewolucji.
Englishthat he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field.
I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.
EnglishBluefin are in cave paintings in France.
Dowodem na to jest sztuka sprzed tysięcy lat.
EnglishI had a butterfly period, a snake period, a bird period, a fish period, a cave period and finally and definitively, an ant period.
Miałem okresy zainteresowania wężami, ptakami, rybami, jaskiniami, jednak ostatecznie skupiłem się na mrówkach.
EnglishAnd after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre (the same is Hebron), in the land of Canaan.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
EnglishIn this cave, great areas are covered by this reddish material that you see here, and also these enormous crystals of selenite that you can see dangling down.
Ze stropu zwisają wielkie kryształy selenitu. ~~~ Ze stropu zwisają wielkie kryształy selenitu.
EnglishAnd the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a burying-place by the children of Heth.
I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim.
EnglishWas it not told my lord what I did when Jezebel slew the prophets of Jehovah, how I hid a hundred men of Jehovah's prophets by fifty in a cave, and fed them with bread and water?
Azaż nie powiedziano panu memu, com uczynił, gdy mordowała Jezabel proroki Pańskie?
EnglishAnd Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre.
I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.
EnglishSo I retreated back to my cave and continued to support and produce comedy and let my friends use my couch as a regional operations hub.
Więc się wycofałem i kontynuowałem prace nad skeczami, pozwalając znajomym korzystać z mojej kanapy jako 'centrum regionalnych działań'.
EnglishTranslation: Chris Cave
EnglishThe field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee.
Potem rzekł Bóg: Niech zrodzi ziemia trawę, ziele, wydawające nasienie, i drzewo rodzajne, czyniące owoc, według rodzaju swego, którego by nasienie było w nim na ziemi; i stało się tak.
EnglishThere... the cave.
EnglishTherefore, I would like to make it very clear that if we go beyond the principles and start discussing the details, there is one principle I will never cave in on.
Dlatego chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że jeżeli wyjdziemy poza ustalanie zasad i zaczniemy się zajmować szczegółami, jest jedna zasada, w przypadku której zawsze pozostanę nieugięty.