"to chew" translation into Polish

EN

"to chew" in Polish

EN to chew
volume_up
[chewed|chewed] {verb}

to chew (also: to munch, to chew away)
It is therefore important that you do not suck, chew or swallow the tablet.
Dlatego ważne jest, aby nie ssać, nie żuć lub nie połykać tabletki.
Cytotoxic Do not open, crush or chew the capsules, swallow whole.
Lek cytotoksyczny Nie otwierać, nie rozgniatać, nie żuć kapsułek, połykać w całości.
Do not chew the tablet or allow it to dissolve in your mouth.
Tabletki nie należy żuć ani dopuścić do jej rozpuszczenia w ustach.
How to take You should not chew or break the tablets.
Jak zażywać Nie należy przeżuwać lub kruszyć tabletek.
Nie należy przeżuwać kapsułek.
The tablets should be swallowed whole and should not be bitten, chewed or crushed.
Tabletki należy połykać w całości i nie należy ich przegryzać, przeżuwać ani kruszyć.
to chew (also: to bite)
volume_up
pogryźć {pf. v.}
to chew (also: to mill, to masticate, to mince)
volume_up
zemleć {pf. v.}
to chew
volume_up
zmielić {pf. v.}
to chew
to chew (also: to chomp)
volume_up
przeżuć {pf. v.}

Context sentences for "to chew" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not chew the granules present in the suspension, simply swallow them.
Nie rozgryzać granulek zawartych w zawiesinie – należy je po prostu połknąć.
EnglishSwallow the tablet whole, with a glass of water, do not chew or break the tablet.
Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, bez rozgryzania lub kruszenia tabletki.
EnglishDo not chew the tablets because they do not taste nice. b.
Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak. b.
EnglishDo not chew the tablets because they do not taste nice. b.
Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak. e.
EnglishThe patient should not chew, divide or crush the tablet.
Pacjent nie powinien rozgryzać, dzielić ani miażdżyć tabletki.
EnglishOral use Do not chew Read the package leaflet before use
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku
EnglishIt is not recommended to chew, crush or split the tablets.
Nie zaleca się żucia, kruszenia ani dzielenia tabletek.
EnglishDo not crush, chew, or split the tablets.
Tabletek nie należy rozkruszać, rozgryzać ani dzielić.
EnglishDo not chew, divide or crush the tablets.
Nie należy rozgryzać, dzielić ani miażdżyć tabletek.
EnglishDo not break or chew Tamiflu capsules.
Kapsułek leku Tamiflu nie wolno dzielić ani rozgryzać.
EnglishDo not chew, break or crush the tablets.
Nie ssać, nie dzielić i nie rozgryzać tabletek.
EnglishDo not crush or chew these capsules or the content of an emptied capsule because this will stop them from working properly.
Nie można zgniatać ani rozgryzać kapsułek lub ich zawartości, ponieważ uniemożliwi to prawidłowe działanie leku.
EnglishSwallow the capsule whole and do not chew it.
Połknąć ją w całości, nie rozgryzając.
EnglishNonetheless, may I advise caution and that we do not get carried away by our emotions and bite off more than we can chew.
Niemniej jednak chciałbym zalecić ostrożność i abyśmy nie dali się ponieść emocjom i nie porywali się z motyką na słońce.
EnglishDo not open or chew the capsules.
Nie należy otwierać ani rozgryzać kapsułek.
EnglishDo not chew, split or crush it.
Nie należy ssać, łamać ani kruszyć tabletek.
EnglishDo not chew, split or crush it.
Nie należy jej ssać, dzielić ani rozgryzać.
EnglishDo not break or chew the capsules.
Nie łamać ani nie rozgryzać kapsułek.
Englishto bite off more than one can chew
Englishto bite off more than one can chew