"coffee" translation into Polish

EN

"coffee" in Polish

PL

EN coffee
volume_up
{noun}

1. general

coffee (also: cafe)
And then this is our answer to Starbucks in Thailand -- "Coffee and Condoms."
A to tajlandzka odpowiedź na Starbucks: "Kawa i Kondomy".
If water is not preferred, CRIXIVAN can be taken with skimmed or low– fat milk, juice, coffee, or tea.
Wodę można zastąpić odtłuszczonym lub chudym mlekiem, sokiem, kawą lub herbatą.
Now in some ways, given that you can have Rome with coffee, why would you possibly want Rome without coffee?
Teraz, mając Rzym z kawą, dlaczego miałbyś chcieć Rzym Bez kawy?

2. botany

coffee

Context sentences for "coffee" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've shared wine and food and other sorts of fabulous experiences in coffee bars in Amsterdam.
Winem, jedzeniem, wszelkimi niezwykłymi przeżyciami w kawiarniach w Amsterdamie.
EnglishHow many people think it was morally permissible for Grace to put the powder in the coffee?
Ile osób uważa, że działanie Grace było moralnie dopuszczalne?
EnglishI'll hear things like an extra room in the house, the basement, the coffee shop, the library.
Słyszę o dodatkowym pokoju w domu piwnicy kawiarni, bibliotece.
EnglishBut you will never, ever say to someone who asks you what you want that "I want a milky, weak coffee."
Ale zapytani, nigdy w życiu nie powiecie: "Proszę słabą, z mlekiem".
EnglishIt is very easy to play the hero in the coffee shop, miles and miles away.
Odgrywanie bohatera na odległość jest bardzo łatwe.
EnglishPeople bring their own cooker, he attaches a valve and a steam pipe, and now he gives you espresso coffee.
Ludzie przynoszą własną kuchenkę, on podłącza do niej zawór i rurę parową i podaje espresso.
EnglishAnd we'd also have a coffee shop, and the waste grains from that could be used as a substrate for growing mushrooms.
Możemy mieć też kawiarnie, w której kawowe fusy będą użyte jako podłoże do pieczarek.
EnglishThat is not coffee money - EUR 1 350 billion on a yearly basis.
To nie są małe pieniądze - 1 350 mld euro rocznie.
English(Laughter) I can't even get a coffee date at Starbucks.
(Śmiech) Nie mogę nawet umówić się z nikim w Starbucks.
EnglishBut in the whole county there is no coffee shop, there's no Internet cafe, there's no movie theater, there's no bookstore.
Ale w całym hrabstwie nie ma kawiarni, ani kafejki internetowej, żadnego kina ani księgarni.
EnglishThen there is a coffee table. ~~~ I also did a coffee table.
To mały stolik, zrobiłem również taki stolik.
EnglishTwo or three cents per cup -- that's what coffee is worth.
Jako ziarna? ~~~ Dwa, trzy centy za filiżankę.
Englishso, they would be Greg Lynn Alessi coffee pots --
Z tym problemem dajemy sobie świetnie rade.
EnglishRight, here's a reconditioned coffee machine.
EnglishAnd it doesn't matter to me whether you're running a coffee shop or you're an intellectual, or you're in business, or you're flying hot air balloons.
Nie ma znaczenia czy prowadzisz kawiarnię czy jesteś intelektualistą, biznesmenem, czy może latasz balonami.
EnglishThis is Hogarth's famous painting of a kind of political dinner at a tavern, but this is what the coffee shops looked like back then.
To jest znany obraz Hogharta przedstawiający jakiś polityczny obiad w tawernie, jednak tak właśnie wtedy wyglądały kawiarnie.
Englishto have a cup of coffee
Englishcoffee with milk
EnglishWe take ideas from other people, from people we've learned from, from people we run into in the coffee shop, and we stitch them together into new forms and we create something new.
Zbieramy pomysły od innych, od ludzi, od których się uczyliśmy, od tych, na których wpadliśmy w kawiarni i zszywamy je w nowe formy, stwarzając coś nowego.
EnglishBut the sound we are greeted with, as the room is bathed in the simulated glow of late-afternoon light, recalls to mind a dirty men's room in the rear of a Greek coffee shop.
Ale dźwięk który nas powitał, gdy pokój skąpał się w symulowanym żarze późno popołudniowego światła, przypomina umysłowi brudną męską toaletę na tyłach Greckiej kawiarni.