"collegial" translation into Polish

EN

"collegial" in Polish

EN collegial
volume_up
{adjective}

collegial
In other cases, it really is a long time before the Commission, as a collegial body, produces a result.
W innych przypadkach w istocie upływa dużo czasu nim Komisja, jako organ kolegialny, uzyskuje rezultat.
The Commission is strong when it acts as a collegial body.
Komisja jest silna, gdy działa jako ciało kolegialne.
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
Powinniśmy przyjąć do wiadomości, że Komisja jest organem kolegialnym, a zatem komisarze mogą się nawzajem zastępować.

Synonyms (English) for "collegial":

collegial
English

Context sentences for "collegial" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first two Commissions, led by Mr Santer and Mr Prodi, were both collegial bodies.
Pierwsze dwie Komisje, pod wodzą Jacquesa Santera i Romano Prodiego, były ciałami kolegialnymi.
EnglishThe Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
Powinniśmy przyjąć do wiadomości, że Komisja jest organem kolegialnym, a zatem komisarze mogą się nawzajem zastępować.
EnglishThe Commission is strong when it acts as a collegial body.
Komisja jest silna, gdy działa jako ciało kolegialne.
EnglishAchieving an unqualified statement of assurance from the Court of Auditors remains the Commission's collegial objective.
Celem Komisji pozostaje uzyskanie poświadczenia wiarygodności bez zastrzeżeń ze strony Trybunału Obrachunkowego.
EnglishThe problem is that it generally takes a very long time for the Commission, which takes the form of a collegial body, to put things into motion.
Problem tkwi w tym, że Komisja, która ma postać organu kolegialnego, potrzebuje bardzo dużo czasu, by wprawić swoje mechanizmy decyzyjne w ruch.
EnglishMr President, Commissioner, I would like to express my thanks to Mrs Weisgerber for the truly collegial collaboration that we enjoyed.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Chciałabym podziękować pani poseł Weisgerber za prawdziwie koleżeńską współpracę, z której byliśmy bardzo zadowoleni.
EnglishNow, within the Commission itself - which is, after all, a collegial institution - there is not always a clear, unified position on certain issues.
Proszę zauważyć, że w samej Komisji, która jest, bądź co bądź, ciałem kolegialnym - w wielu kwestiach nie zawsze wypracowuje się wyraźne wspólne stanowisko.
EnglishThe proposal that is now being discussed within our services and, in a few days, with our cabinets - preparing the collegial discussions - is the result of an in-depth analysis of the sector.
Propozycja omawiana teraz w ramach naszych służb, a za kilka dni w naszych rządach - w ramach przygotowań do rozmów kolegialnych - stanowi wynik dogłębnej analizy tego sektora.