EN colouring
volume_up
{noun}

1. British English

Certainly, as always, we worry about the Council's approach to administrative expenditure and I agree that the budget has a certain Finnish colouring, especially in the European Parliament.
Oczywiście, jak zawsze, martwimy się o podejście Rady do wydatków administracyjnych i zgadzam się, że ten budżet posiada pewne zabarwienie fińskie, szczególnie w Parlamencie Europejskim.
colouring (also: color, coloring, colour)
colouring (also: coloring, dyeing)
colouring (also: atmosphere, color, coloring, colors)
colouring (also: color, coloring, colour)
volume_up
koloryzacja {f} (włosów)

Context sentences for "colouring" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKeppra 750 mg film-coated tablets contain E110 colouring agent (see section 4.8).
Keppra 750 mg, tabletki powlekane zawiera barwnik E110 (patrz punkt 4. 8).
EnglishContains colouring agent E102 and lactose; see package leaflet for further information.
Zawiera barwnik E102 i laktoza; więcej informacji podano w ulotce dla pacjenta.
EnglishEach tablet contains 0.04 mg azo colouring agent E102 and 12.0 mg lactose monohydrate.
Jedna tabletka zawiera 0, 04 mg barwnika azowego E102 12, 0 mg laktozy jednowodnej.
EnglishNow we are considering the idea of colouring white wine with red wine to make rosé wine.
Obecnie rozważamy pomysł barwienia białego wina czerwonym, by uzyskać wino różowe.
Englishcroscarmellose sodium, magnesium stearate and the colouring agent titanium dioxide E171.
kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian i substancja barwiąca tytanu dwutlenek E171.
Englishcroscarmellose sodium, magnesium stearate and the colouring agent titanium dioxide E171.
kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian i substancja barwiąca dwutlenek tytanu E171.
EnglishContains colouring agent E110; see package leaflet for further information.
Zawiera barwnik E110; więcej informacji podano w ulotce dla pacjenta.
EnglishKivexa contains the azo colouring agent sunset yellow, which may cause allergic reactions.
Kivexa zawiera barwnik azowy – żółcień pomarańczową, który może powodować reakcje alergiczne.
EnglishThis medicinal product contains the azo colouring agent E110 which may cause allergic reactions.
Lek zawiera barwnik azowy E110, który może powodować reakcje alergiczne.
EnglishThis medicinal product contains the azo colouring agent E102 which may cause allergic reactions.
Lek zawiera barwnik azowy E102, który może powodować reakcje alergiczne.
EnglishShellac, Propylene glycol, Ammonium hydroxide, Colouring agent (E 132).
Szelak, Glikol propylenowy, Wodorotlenek amonu, Barwnik (E 132).
EnglishThis medicinal product contains the colouring agent E110 which may cause allergic reactions.
Lek zawiera barwnik E110, który może powodować reakcje alergiczne.
EnglishNorvir contains the colouring agent sunset yellow (E110) which may cause allergic reactions.
Norvir zawiera barwnik azowy – żółcień pomarańczową (E110), który może wywoływać reakcje alergiczne.
EnglishColouring agents sunset yellow FCF (E110), E171, E129 and E172.
Barwniki, żółcień pomarańczowa FCF (E110), E171, E129 i E172.
EnglishColouring matters for medicinal products (recast version) (
Substancje barwiące, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (wersja przekształcona) (
EnglishThe capsule shell imprint contains shellac, propylene glycol, ammonium hydroxide, colouring agent (E 132).
Tusz do oznakowania kapsułki zawiera szelak, glikol propylenowy, wodorotlenek amonu i barwnik (E 132).
EnglishEach tablet contains 0.12 mg azo colouring agent E110.
Jedna tabletka zawiera 0, 12 mg barwnik azowy E110.
EnglishThese colouring agents may cause allergic reactions.
Takie barwniki mogą powodować reakcje uczuleniowe.
Englishpigmentation (colouring), and nail disorder;
zaburzenia pigmentacji (koloru) skóry i choroby paznokci;
EnglishRitonavir oral solution also contains the azo-colouring agent sunset yellow (E110) which may cause allergic reactions.
Rytonawir roztwór doustny zawiera również barwnik azowy, żółcień pomarańczową (E110), który może wywołać reakcje alergiczne.