EN

to come off {verb}

volume_up
1. general
to come off
volume_up
odpadać {ipf. v.} (oderwać się)
If a patch does begin to come off, you may be able to make it stick again by pressing on it firmly.
Jeśli plaster zacznie odpadać, można nakleić go ponownie mocno dociskając.
to come off (also: to break away, to break off)
to come off (also: to come loose)
volume_up
odstawać {ipf. v.} (tynk, fornir)
to come off
volume_up
odpaść {pf. v.} (oderwać się)
Professor, you twist that ring any harder, and your finger`s going to come off.
Profesorze, ściśnij obrączkę mocniej, a Twój palec odpadnie.
to come off (also: to break away, to break off)
to come off
to come off (also: to be successful, to betake)
to come off (also: to be successful, to betake)
to come off
2. "drugs"
to come off
volume_up
rzucać {ipf. v.} (narkotyki)
to come off
volume_up
rzucić {pf. v.} (narkotyki)
3. British English, colloquial
to come off (also: to come)

Context sentences for "to come off" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe think that cancer cells actually come off the tumor, get into the saliva.
Przypuszczamy, że komórki rakowe, odłączyły się od guza, dostały do śliny.
EnglishProfessor, you twist that ring any harder, and your finger`s going to come off.
Profesorze, ściśnij obrączkę mocniej, a Twój palec odpadnie.
EnglishIt has to be able to come off of the centerline and then be able to work back toward that centerline.
Muszą być w stanie odchylać się od środka symetrii żeby potem do niego powrócić.
EnglishDichloromethanes will come off the market for non-industrial use.
Produkty z zawartością dichlorometanu do zastosowań pozaprzemysłowych nie będą dostępne na rynku.
EnglishIt sits on a fence and does not come off that fence.
Jest niezdecydowana i nie potrafi zająć określonego stanowiska.
EnglishThe best sugar manufacturer has ceased operating, but neither the manufacturer nor the growers have come off badly.
Działalności zaprzestał najlepszy producent cukru, ale też ani ten producent, ani plantatorzy nie wyszli na tym źle.
EnglishUsually the patch does not come off by itself.
Zazwyczaj system nie odkleja się sam.
EnglishCurrent Portuguese locos would come off the track before the Channel Tunnel, as the rails in France are too narrow.
Obecne lokomotywy portugalskie wypadną z toru przed tunelem pod kanałem La Manche, gdyż tory kolejowe we Francji są za wąskie.
EnglishWe do not want to come off second best here!
EnglishHerr Brok, who has not come off the phone since he came in only to listen to himself, was rather interesting.
Dość interesujący był pan Brok, który nie przestaje rozmawiać przez telefon, ponieważ przybył tu tylko po to, aby wysłuchać siebie samego.
EnglishThis word has fallen into disuse, but it has to come off the list of banned words where it was put by power politics.
To słowo wyszło z użycia, lecz musi zostać usunięte z listy zakazanych słów, na której zostało umieszczone przez zwolenników polityki siły .
EnglishWell, I come off pretty mature.
EnglishCome on, move off the road.
EnglishMy legs will come off.
Englishto come off with flying colours
Englishto come off with flying colors
EnglishThat means that we need new, targeted measures in order to provide a better framework for a market that has come off the rails.
Oznacza to, że potrzebujemy nowych, ukierunkowanych na konkretne cele środków, abyśmy mogli zapewnić lepsze ramy dla rynku, pod którym usuwa się grunt.
EnglishOh, come off it!