"commit" translation into Polish

EN

"commit" in Polish

EN commit
volume_up
{noun}

1. IT

Context sentences for "commit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
Ich rząd jest pierwszym, który zadeklarował bycie wolnym od węgla do 2021 roku.
EnglishAnd so to their final rest do we commit these two and entrust them unto our Lord.
I na spoczynek wieczny składamy tych dwoje i powierzamy ich naszemu Panu.
EnglishPrecisely because of its history, Europe must commit itself on this front.
Właśnie ze względu na swoją historię Europa musi podjąć zobowiązanie w tej kwestii.
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Flirtowanie z kryminalistą będzie dla niego zachętą do dalszych zbrodni.
EnglishAnd I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.
Odkładałem to na później, a później, jak się domyślacie, nigdy nie nadeszło.
EnglishIt is therefore important that you commit to a lower-fat diet to manage these effects.
Dlatego tak ważne jest utrzymywanie diety o obniżonej zawartości tłuszczu.
EnglishWe are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
Mamy również zamiar rozdysponować i przekazać tę kwotę w miarę możliwości jak najszybciej.
EnglishWe are very quick to judge small countries that commit transgressions.
Jesteśmy bardzo szybcy w osądzaniu małych krajów dopuszczających się naruszeń.
EnglishWe must therefore be very clear on the orientation to which we want to commit ourselves.
Musimy zatem mieć całkowitą jasność co do kierunku, w którym chcemy podążać.
EnglishWe commit terrible crimes, and we smile at the delight in getting away with it.
Popełniamy straszliwe zbrodnie, a uśmiechamy się na myśl, że uda nam się bezkarnie wywinąć.
EnglishMember States commit themselves to targets which they do not reach.
Państwa członkowskie zobowiązują się do osiągnięcia celów, których nie wykonują.
EnglishIn addition, all lobbyists will thereby commit to observing a code of conduct.
Ponadto wszyscy lobbyści zobowiążą się w ten sposób do przestrzegania kodeksu postępowania.
EnglishThose who commit acts of sexual violence break a great many rules and codes of behaviour.
Ci, którzy dopuszczają się przemocy seksualnej, łamią wiele reguł i zasad.
EnglishI shall commit them to my memoirs and I shall send you a personal copy.
Zawrę je w moim pamiętniku i prześlę państwu kopię do osobistego użytku.
EnglishIt is a difficult job, and you will commit to this through policy coordination in 2011.
To trudne zadanie, które będą Państwo realizowali poprzez koordynację polityki w 2011 roku.
EnglishIt began with a small group of people who decided they would commit.
Zaczęło się od małej grupki ludzi, którzy zdecydowali się oddać sprawie.
EnglishCommit thy way unto Jehovah; Trust also in him, and he will bring it to pass.
Spuść na Pana drogę twoję, a ufaj w nim, a on wszystko uczyni;
EnglishSecondly, the Union should commit itself specifically to supporting the parliamentary dimension.
Po drugie, Unia powinna poświęcić się szczególnie wspieraniu wymiaru parlamentarnego.
EnglishThe EU must fully commit to achieving the proposed objectives.
Unia Europejska musi w pełni poświęcić się realizacji zaproponowanych celów.
EnglishCommit [thyself] unto Jehovah; Let him deliver him: Let him rescue him, seeing he delighteth in him.
Wszyscy, którzy mię widzą, szydzą ze mnie; wykrzywiają gębę, chwieją głową, mówiąc: