"to compose" translation into Polish

EN

"to compose" in Polish

volume_up
compose {interj.}
PL

EN to compose
volume_up
[composed|composed] {verb}

I think Yamaha does a really good job of teaching us how to compose.
Yamaha sprawdza się w uczeniu nas jak komponować.
Jak komponuję muzykę?
And then what happens is, sometimes I absolutely can't draw or I can't compose at all, and then it's like there's too much on your mind.
Ale czasami nie potrafię rysować czy komponować, czuję wtedy, że mam za dużo myśli w głowie. ~~~ czuję wtedy, że mam za dużo myśli w głowie.
to compose (also: to create, to write, to pen)
They sing for love, they dance for love, they compose poems and stories about love.
Ludzie śpiewają i tańczą z miłości, piszą wiersze i historie o miłości.
Use the icons in the formatting toolbar above the compose window to enhance your messages.
Aby wzbogacać wiadomości, używaj ikon na pasku narzędzi formatowania nad oknem tworzenia.
You'll be able to read, sort, and compose replies to your messages while you're working offline.
Będziesz mieć możliwość czytania, sortowania i tworzenia odpowiedzi na swoje wiadomości podczas pracy w trybie offline.
If you decide you'd like to write a message in plain text format, just click Plain text along the top of the compose window.
Jeśli wiadomość chcesz napisać zwykłym tekstem, u góry okna tworzenia kliknij Zwykły tekst.
to compose (also: to arrange, to write)
Make it impossible to say how the image actually was composed.
Żeby nie można było stwierdzić, jak ten obraz został skomponowany.
to compose (also: to create)
to compose (also: to compile)

Synonyms (English) for "compose":

compose

Context sentences for "to compose" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey sing for love, they dance for love, they compose poems and stories about love.
Ludzie śpiewają i tańczą z miłości, piszą wiersze i historie o miłości.
English" Less than 5 % of the cosmos is composed of the same elements that compose human life
" Mniej niż 5 % kosmosu składa się z takich samych składników z jakich powstało życie. "
EnglishUse the icons in the formatting toolbar above the compose window to enhance your messages.
Aby wzbogacać wiadomości, używaj ikon na pasku narzędzi formatowania nad oknem tworzenia.
EnglishIf you decide you'd like to write a message in plain text format, just click Plain text along the top of the compose window.
Jeśli wiadomość chcesz napisać zwykłym tekstem, u góry okna tworzenia kliknij Zwykły tekst.
EnglishYou'll be able to read, sort, and compose replies to your messages while you're working offline.
Będziesz mieć możliwość czytania, sortowania i tworzenia odpowiedzi na swoje wiadomości podczas pracy w trybie offline.
EnglishSo I thought, I've got to compose myself for Troy.
Oczekiwałem kogoś o takim imieniu, twardy koleś.
EnglishA team of legal writers monitor the legislative developments and compose factsheets following a standardised template.
Zespół redaktorów prawnych śledzi na bieżąco wprowadzane zmiany i opracowuje streszczenia w oparciu o ustalone wzory redakcyjne.
EnglishHow do I compose?
EnglishAs I compose this question, I am also thinking of Kosovo, in the hope that we may find a peaceful, European solution to the difficult situation there.
Formułując to pytanie myślę także o Kosowie, w nadziei, że możemy znaleźć pokojowe, europejskie rozwiązanie trudnej sytuacji tam panującej.
EnglishIf you click the Use Gmail button, Gmail's compose window will open the next time you click a hyperlinked email address on a page.
Jeśli klikniesz przycisk Używaj Gmaila, następnym razem, gdy klikniesz na stronie adres e-mail będący linkiem, zostanie otwarte okno redagowania wiadomości Gmaila.
EnglishTo use one of your alternate sender addresses, just pick an address from the drop-down menu in the 'From:' field when you compose a message.
Aby używać niestandardowego, zweryfikowanego adresu w polu „Od:”, podczas tworzenia nowej wiadomości wybierz odpowiedni adres za pomocą menu rozwijanego w polu „Od:”.
EnglishI would like also to mention the idea of a colleague, Mr Mayor Oreja, which is to compose a list of victims with whom the EU external services should actively make contact.
Chcę również wspomnieć pomysł, który przedstawił mój kolega pan poseł Mayor Oreja, aby opracować spis ofiar, z którymi służba działań zewnętrznych UE powinna nawiązać kontakt.
EnglishAnyway, this is how you compose and assemble a downtown business building, and this is what happened when in Glens Falls, New York, when we tried to do it again, where it was missing, right?
W ten sposób zestawia się budynki komercyjne w śródmieściu, i to właśnie zdarzyło się w Glens Falls w Nowym Jorku kiedy próbowaliśmy uzupełnić to, czego brakowało.