"concert hall" translation into Polish

EN

"concert hall" in Polish

EN concert hall
volume_up
{noun}

concert hall (also: philharmonic orchestra)

Similar translations for "concert hall" in Polish

concert noun
Polish
to concert verb
hall noun

Context sentences for "concert hall" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAyers in 2008, two years ago, at Walt Disney Concert Hall.
Spotkałem pana Ayersa w 2008 roku, dwa lata temu, w sali koncertowej Walta Disneya.
EnglishPeople who build this wonderful concert hall.
Ludzi, którzy zbudowali tę wspaniałą salę koncertową.
EnglishAnd I will always make music with Nathaniel, whether we're at Walt Disney Concert Hall or on Skid Row, because he reminds me why I became a musician.
Zawsze będę grał z Nathanielem, czy to w sali koncertowej Walta Disneya, czy w Skid Row, ponieważ on przypomina mi, dlaczego zostałem muzykiem.
EnglishAnd Nathaniel was in such a state of agitation when we started our first lesson at Walt Disney Concert Hall -- he had a kind of manic glint in his eyes, he was lost.
Nathaniel był tak wzburzony podczas naszej pierwszej lekcji w sali Disneya, że oczy błyszczały mu jak u szaleńca; był zagubiony.
EnglishWe very strongly believe that the theatrics of a concert hall is as much in the space of intermission and the space of arrival as it is when the concert starts.
Wierzymy bardzo mocno, że teatralność sali koncertowej wyraża się w równym stopniu w przestrzeni przerwy i przestrzeni wejścia, jak wtedy, gdy koncert się rozpoczyna.