"connector" translation into Polish

EN

"connector" in Polish

EN connector
volume_up
{noun}

1. general

connector (also: joint, junction, socket)
Network connections use RJ45 connectors designed for either stranded or solid cable, but usually not both.
W połączeniach sieciowych stosuje się złącza RJ45 dla przewodów linkowych lub stałych, ale zwykle nie dla obu.
Ensure that you use the correct crimping tool for the specific type of connector.
Należy stosować odpowiednie narzędzie do zaciskania dla danego typu złącza.

2. technology

connector (also: coupler)
The vial connector/vial/vial cup combination disconnects automatically.
Automatycznie dochodzi do odłączenia łącznika fiolek, fiolek i uchwytu fiolek.
Holding the vial cup, press the top of the vial into the vial connector which is attached to the applicator (as shown).
Podtrzymując uchwyt fiolki, wcisnąć jej szczyt w łącznik umocowany do aplikatora (zob. rycina).
While holding the syringe barrels with one hand, gently turn the vial connector anti-clockwise with the other hand.
Utrzymując korpusy strzykawek jedną ręką, drugą ręką delikatnie przekręcić zawór łącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
connector

Synonyms (English) for "connector":

connector

Context sentences for "connector" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe vial connector/vial/vial cup combination disconnects automatically.
Automatycznie dochodzi do odłączenia łącznika fiolek, fiolek i uchwytu fiolek.
EnglishMulti-connector cable needed (not included in package)
* Wymagany kabel ze złączem wielofunkcyjnym (nie załączono w opakowaniu)
EnglishWhile holding the syringe barrels with one hand, gently turn the vial connector anti-clockwise with the other hand.
Utrzymując korpusy strzykawek jedną ręką, drugą ręką delikatnie przekręcić zawór łącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
EnglishEnsure that you use the correct crimping tool for the specific type of connector.
Należy stosować odpowiednie narzędzie do zaciskania dla danego typu złącza.
EnglishAXIS T8123 and AXIS T8124 with angled connector are midspans designed for use with AXIS T98A-VE Series with an angled connector cable, ending in a pigtail.
AXIS T8123 i AXIS T8124 ze złączami kątowymi do zasilacze midspan przeznaczone do serii AXIS T98A-VE z kątowym przewodem połączeniowym zakończonym spiralnie.
EnglishSo too, I hope, is a pan-European super-grid, or HVDC interconnection, including a connector between Spain and the north-western coast of Africa.
Mam nadzieję, że to samo można powiedzieć o paneuropejskiej supersieci, czy wzajemnym połączeniu HVDC, w tym łączniku pomiędzy Hiszpanią a północnozachodnim wybrzeżem Afryki.
EnglishThe wide-angle AXIS M3114-R M12 2 mm, with an M12 network connector and a 105° angle of view, can cover both the door and aisle of a train with only one camera.
Szerokokątna kamera AXIS M3114-R M12 2 mm ze złączem sieciowym M12 oraz 105° kątem widzenia posiada możliwość jednoczesnego pokrycia drzwi i alejki w pociągu z pomocą jednej kamery.