"connectors" translation into Polish

EN

"connectors" in Polish

EN connectors
volume_up
{plural}

1. technology

connectors (also: connecters)
connectors (also: connecters)

Synonyms (English) for "connector":

connector

Context sentences for "connectors" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNote:Curved and multisegment connectors are currently not supported.
Uwaga: krzywe i wielosegmentowe linie łączące nie są obecnie obsługiwane.
EnglishI'm using little phone connectors to make them so they can spin.
Użyłem złączy telefonicznych dla swobodnego obrotu.
EnglishConnectors are special lines that stay “glued” to shapes.
Linie łączące to specjalne linie przyklejone do kształtów.
EnglishNetwork connections use RJ45 connectors designed for either stranded or solid cable, but usually not both.
W połączeniach sieciowych stosuje się złącza RJ45 dla przewodów linkowych lub stałych, ale zwykle nie dla obu.
EnglishPaxene should be administered via an infusion control device (pump) using non-PVC tubing and connectors.
Lek Paxene należy podawać za pomocą zestawu infuzyjnego (pompa infuzyjna) nie zawierającego drenów i łączników wykonanych z PCW.
EnglishIncompatibility of some prefilled glass syringes (including Rapilysin) with certain needle free connectors has been reported.
Zgłaszano występowanie niezgodności pomiędzy niektórymi ampułko- strzykawkami (w tym z produktem Rapilysin) a niektórymi łącznikami igieł.
EnglishPlease certify that the type of RJ45 connectors is coordinated with the type of cable, STP or UTP, used.
Należy stosować odpowiednie narzędzie do zaciskania dla danego typu złącza.
EnglishThe standard AXIS M3114-R Network Camera with an 80° angle of view is available with rugged RJ-45 or M12 network connectors.
Standardowa kamera sieciowa AXIS M3114-R z 80° kątem widzenia dostępna jest w wersji z odpornym mechanicznie złączem sieciowym RJ-45 lub złączem M12.
EnglishInstructions for use/ handling Incompatibility of some prefilled glass syringes (including Rapilysin) with certain needle free connectors has been reported.
Zgłaszano występowanie niezgodności pomiędzy niektórymi ampułko- strzykawkami (w tym z produktem Rapilysin) a niektórymi łącznikami igieł.
EnglishThanks to the IP66-rated RJ-45 connectors, the installer does not have to open the outdoor midspan, just connect the mains cable and the network video product.
Dzięki złączom IP66 RJ-45 instalator nie musi otwierać zewnętrznego zasilacza midspan, wystarczy podłączyć przewód zasilania i produkt sieciowy video.