"connivance" translation into Polish

EN

"connivance" in Polish

EN connivance
volume_up
{noun}

connivance
In order to conceal their connivance with such an unacceptable situation, some are saying that it could be worse.
Chcąc ukryć swoje ciche przyzwolenie na tę niedopuszczalną sytuację, niektórzy mówią, że może być gorzej.

Synonyms (English) for "connivance":

connivance

Context sentences for "connivance" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe ACP delegates, with the connivance of the Socialists, Communists and Greens, succeeded in removing all of them from the report.
Delegaci z krajów AKP, za przyzwoleniem socjalistów, komunistów i zielonych, z powodzeniem usunęli ze sprawozdania wszystkie te uwagi.
EnglishHow can we finally bring an end to the inefficient and wasteful allocation of funding and to the political connivance in this area?
W jaki sposób możemy wreszcie położyć kres nieefektywności i marnotrawstwu przy rozdziale środków finansowych oraz politycznemu przymykaniu oka w tej dziedzinie?
EnglishOn one side is a government that uses violence against its own people, that causes misery and that has benefited from the connivance of other African dictatorships and autocracies.
Z jednej strony istnieje rząd, który stosuje przemoc wobec własnych ludzi, który powoduje cierpienie i który skorzystał z przyzwolenia innej afrykańskiej dyktatury i autokracji.