"conquest" translation into Polish

EN

"conquest" in Polish

PL

EN conquest
volume_up
{noun}

conquest (also: arch, subjugation, instep)
conquest (also: subjugation)
Past colonial interference and brutal conquest in Africa, often exploiting communal and tribal divisions, have left a lasting legacy.
Ingerencje mocarstw kolonialnych i brutalny podbój Afryki w przeszłości, często z wykorzystaniem podziałów między społecznościami i plemionami, pozostawiły trwałą spuściznę.

Synonyms (English) for "conquest":

conquest

Context sentences for "conquest" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn our view, the ICI should be a modern cooperation programme and not a weapon of conquest.
W naszej opinii ICI powinien być nowoczesnym programem współpracy, a nie narzędziem podboju.
EnglishFear characterised the conquest, and indignation characterised colonisation.
Z podbojami wiązał się strach, z kolonizacją - pogarda.
EnglishThe euro was created without being imposed from outside and without any wars of conquest or political hegemonies.
Euro nie zostało stworzone na zasadzie narzucenia z zewnątrz, ani jakichkolwiek podbojów czy politycznych hegemonii.
EnglishOur continent is not a land of conquest for anyone and everyone, and there are duties as well as rights to be respected.
Nasz kontynent nie jest terenem do podbijania przez każdego i przez wszystkich i dotyczą go zarówno obowiązki, jak i prawa, których należy przestrzegać.
EnglishEmbarking on the long-distance conquest of space is a project for several decades and requires both long-term vision and ambition
Przecież rozpoczęcie dalekosiężnego podboju kosmosu stanowi przedsięwzięcie na kilka dziesięcioleci i wymaga zarówno długoterminowej wizji, jak i ambicji.