"consequential" translation into Polish

EN

"consequential" in Polish

EN consequential
volume_up
{adjective}

consequential (also: compelling, crucial, essential, imperative)
volume_up
ważny {adj. m}
So I appreciate, after all those years, what a consequential step it has been to build the only multinational parliament in the world elected by universal suffrage.
Dlatego po tylu latach doceniam ważny krok, jakim było utworzenie jedynego na świecie parlamentu wielonarodowego, wybranego w wyborach powszechnych.
consequential (also: arch, elevated, haughty, lofty)
volume_up
wyniosły {adj. m}
consequential (also: serious, telling, weighty)
volume_up
ważki {adj. m}

Synonyms (English) for "consequential":

consequential
English

Context sentences for "consequential" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe distinction between a healthy person and a dead one is about as clear and consequential as any we make in science.
Różnica między zdrowym człowiekiem, a zmarłym jest tak oczywista jak każda różnica, którą zauważamy w nauce.
EnglishThey learn to overlook short-sighted reactions and impulsive thinking, to think in a long-term, more consequential way.
Uczą się nie podejmować pochopnych decyzji unikać impulsywnego myślenia uczą się myślenia wybiegającego w przyszłość, logicznie uzasadnionego.
EnglishConsidering the grounds for referral, assessment of the withdrawal period is only consequential to an increment of the recommended dose.
Biorąc pod uwagę podstawy do procedury przekazania sprawy, ocena okresu karencji miała zostać przeprowadzona jedynie w przypadku zwiększenia zalecanej dawki.
EnglishBut actually, the nine-month-long process of molding and shaping that goes on in the womb is a lot more visceral and consequential than that.
Ale w rzeczywistości dziewięciomiesięczny proces modelowania i kształtowania, który ma miejsce w łonie jest dużo bardziej wewnętrzny i logicznie uzasadniony.
EnglishThe promotion of human dignity and the consequential fight for the abolition of the death penalty are, and must remain, among the goals of the European Union human rights policy.
Propagowanie godności ludzkiej i wiążąca się z tym walka o zniesienie kary śmierci są - i muszą pozostać -jednym z celów unijnej polityki na rzecz praw człowieka.