EN considering
volume_up

The dose titration in these patients should be performed with caution considering co-existing renal
Ustalanie dawki u tych pacjentów powinno być prowadzone ostrożnie ze względu na możliwe współistnienie zaburzeń czynności nerek.
The dose titration in these patients should be performed with caution considering co-existing renal impairment.
Ustalanie dawki u tych pacjentów powinno być prowadzone ostrożnie ze względu na możliwe współistnienie zaburzeń czynności nerek.
Considering the high added value that the GNSS and Galileo projects generate for EU industrial policy, it is essential to ensure their success.
Ze względu na wysoką wartość dodaną tworzoną przez projekty GNSS i Galileo w dziedzinie polityki przemysłowej UE, konieczne jest zadbanie o ich powodzenie.

Context sentences for "considering" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow we are considering the idea of colouring white wine with red wine to make rosé wine.
Obecnie rozważamy pomysł barwienia białego wina czerwonym, by uzyskać wino różowe.
EnglishThe dose is determined by the doctor considering the following factors.
Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.
EnglishShe is, however, now considering all options to do it in the context of two things.
Teraz jednak rozważa ona wszystkie możliwości takiego działania w kontekście dwóch spraw.
EnglishI am 'in favour', but let us look at details when considering this kind of document.
Jestem "za”, ale rozpatrując tego rodzaju dokument musimy go szczegółowo przeanalizować.
EnglishWhen considering the most recent escalations, this should not be forgotten.
Biorąc pod uwagę ostatnią eskalację przemocy, nie można o tym zapomnieć.
EnglishHowever, when considering the Commission as a whole, the sum of the minuses is a plus.
Jednak gdy spojrzymy na Komisję jako całość, suma minusów jest dodatnia.
EnglishConsidering the future, I think that strict rules need to be applied from now on.
Mając na uwadze przyszłość, sądzę, że już od dziś należy zacząć stosować restrykcyjne zasady.
EnglishI remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
95. Jestem otwarta na rozważenie tego na którymś z przyszłych etapów procedury współdecydowania.
EnglishCaution should be exercised when considering the administration of Luminity to these patients.
Rozważając zastosowanie Luminity u tych pacjentów należy zachować ostrożność.
EnglishI asked him whether, considering the sacrifices he had to make, he ever had any regrets.
Zapytałam go czy, wziąwszy pod uwagę poświęcenia, kiedykolwiek żałował.
EnglishThis draft is certainly too conservative considering what needs to be done.
Ten projekt jest oczywiście zbyt zachowawczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co musimy zrobić.
EnglishDespite this, considering the importance of the instrument under discussion, I will vote in favour.
Mimo to biorąc pod uwagę znaczenie dyskutowanego instrumentu będę głosować "za”.
EnglishAs I said, we are considering the possibility of using the temporary protection mechanism.
Tak jak powiedziałam, rozważamy możliwości skorzystania z tymczasowego mechanizmu ochrony.
EnglishBosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
Bośnia i Hercegowina oraz Serbia rozważają złożenie wniosku.
EnglishMy question is: are you considering replacing rather than just relaxing it?
Moje pytanie brzmi: czy Rada zastanawia się nad zamianą planu, czy tylko nad jego rozluźnieniem?
EnglishMaybe too much time, considering how many urgent problems we have to solve in the real world."
Obecnie poświęcamy 3 miliardy godzin tygodniowo na granie w Internecie.
EnglishThe Commission is also considering the possibility of creating an EDCTP 2 programme, for example.
Komisja rozważa też między innymi możliwość wprowadzenia programu EDCTP 2.
EnglishIn spite of this, the world is considering this aspect very seriously as well.
Mimo tego świat także bardzo poważnie traktuje ten aspekt.
EnglishOther countries pop into view that you, perhaps, weren't considering, and American drops into eighth.
Inne kraje pojawiają się, a nie były rozważane Ameryka spada na ósme miejsce.
EnglishIt is therefore very appropriate that we are considering this issue.
Jest więc jak najbardziej odpowiednie, że rozmawiamy o tej kwestii.