"consignment" translation into Polish

EN

"consignment" in Polish

EN consignment
volume_up
{noun}

1. general

consignment (also: package, parcel)
Recent major changes to EU customs legislation will assist in identifying high risk consignments for controls.
Ostatnie wielkie zmiany w prawodawstwie UE dotyczącym ceł pomogą w zidentyfikowaniu przesyłek wysokiego ryzyka, które muszą być kontrolowane.

2. economics

consignment
. - (FR) Mr President, on 2 January 2008 Richard Arens, who is a trader at Nymex, offered USD 100 000 for a consignment of one thousand barrels of oil.
w imieniu grupy PSE. - (FR) Panie przewodniczący! 2 stycznia 2008 r. Richard Arens, broker na giełdzie Nymex, zaoferował 100 000 dolarów amerykańskich za dostawę tysiąca baryłek ropy.
consignment
Recent major changes to EU customs legislation will assist in identifying high risk consignments for controls.
Ostatnie wielkie zmiany w prawodawstwie UE dotyczącym ceł pomogą w zidentyfikowaniu przesyłek wysokiego ryzyka, które muszą być kontrolowane.

3. transportation

consignment
volume_up
przesłanie {n} (czegoś)

Synonyms (English) for "consignment":

consignment

Context sentences for "consignment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a serious risk of a major disaster involving a dangerous goods consignment in the future.
Istnieje poważne ryzyko, że w przyszłości dojdzie do poważnego wypadku, w którym będzie uczestniczyć środek transportu z ładunkiem towarów niebezpiecznych.
EnglishWhen the meat consignment arrives in the EU, controls are carried out by the official veterinary services of the Member States at our border inspection points.
Mięso sprowadzane do UE poddaje się kontroli urzędowych służb weterynaryjnych państw członkowskich w naszych punktach kontroli granicznej.
English. - (FR) Mr President, on 2 January 2008 Richard Arens, who is a trader at Nymex, offered USD 100 000 for a consignment of one thousand barrels of oil.
w imieniu grupy PSE. - (FR) Panie przewodniczący! 2 stycznia 2008 r. Richard Arens, broker na giełdzie Nymex, zaoferował 100 000 dolarów amerykańskich za dostawę tysiąca baryłek ropy.