"contaminant" translation into Polish

EN

"contaminant" in Polish

EN contaminant
volume_up
{noun}

That is the only way to prevent further adulteration and dilution of contaminants.
To jedyny sposób, aby zapobiec dalszemu obniżaniu zawartości i rozcieńczaniu zanieczyszczeń.
After immense pressure on this subject, the EU Commission has approved four more varieties of GM maize that they regard as a safe contaminant.
Po ogromnych naciskach w związku z tą kwestią Komisja UE zatwierdziła cztery dalsze odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, uznając obciążające je zanieczyszczenia za bezpieczne.
And here's a map of that condition, showing the contaminants in yellow and green, exacerbated by this new flow of storm-surge and sea-level rise.
Oto mapa tego stanu, zanieczyszczenia na żółto i zielono, drażnione tym nowym pływem, zalew sztormowy oraz poziom morza się podnosi.
contaminant
contaminant
It's the number one contaminant of groundwater, drinking water, rain water.
Największy zanieczyszczacz wody podziemnej, pitnej i deszczówki.

Synonyms (English) for "contaminant":

contaminant