"contentious issue" translation into Polish

EN

"contentious issue" in Polish

EN contentious issue
volume_up
{noun}

This has been a longstanding, contentious issue within CITES, especially among African countries themselves.
Jest to od dawna kwestią sporną w kontekście konwencji CITES, zwłaszcza w krajach afrykańskich.
There can be no doubt about the fact that Turkey's membership of the European Union is a contentious issue, with many opposing accession and many supporting it.
Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej to niewątpliwie kwestia sporna, która ma licznych przeciwników, jak i wielu zwolenników.

Context sentences for "contentious issue" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps you could write to me stating how other Member States are handling that contentious issue.
Być może mógłby pan napisać mi, jak inne państwa radzą sobie z tą sporną kwestią.
EnglishMy thanks to the rapporteur, because this really was a good compromise on a very contentious issue.
Dziękuję sprawozdawcy, bo to był naprawdę dobry kompromis w bardzo kontrowersyjnej sprawie.
EnglishThat is not a contentious issue; a nominal budget line of one billion euros should be maintained.
Nie jest to kontrowersyjny temat; powinna być utrzymana podstawowa linia budżetowa w wysokości miliarda euro.
EnglishEither way, the discussion has been very varied, and not surprisingly, because this is always a contentious issue.
W każdym razie dyskusja była bardzo urozmaicona, co nie zaskakuje, gdyż jest to zawsze kontrowersyjna kwestia.
EnglishI also have a point to make on the rather more contentious issue of a possible harmonisation of quality standards for tourist accommodation in Europe.
Mam także uwagę dotyczącą bardziej kontrowersyjnego problemu możliwej harmonizacji jakości różnych standardów zakwaterowania w Europie.
EnglishI would like to make this very clear so that what will probably be the biggest contentious issue during your Presidency is perfectly clear between us right from the start.
Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że już teraz wszyscy doskonale wiemy, co będzie najbardziej kontrowersyjnym problemem podczas szwedzkiej prezydencji.
EnglishMr President, the question of ratification of the Agreement with Turkmenistan is a contentious issue because of violations of democratic principles and basic human rights in Turkmenistan.
Panie przewodniczący! Kwestia ratyfikowania umowy z Turkmenistanem jest sprawą sporną ze względu na łamanie przez stronę turkmeńską zasad demokracji oraz podstawowych praw człowieka.