"to convince" translation into Polish

EN

"to convince" in Polish

EN to convince
volume_up
[convinced|convinced] {verb}

1. general

And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
We must convince the United States to shoulder its real responsibilities.
Musimy przekonać Stany Zjednoczone do podjęcia realnej odpowiedzialności.
So how can we convince the citizens that this directive concerns them?
Jak zatem możemy przekonać obywateli, że ta dyrektywa ich dotyczy?
It is our duty to convince all sides to opt for peaceful political solutions.
Naszym obowiązkiem jest przekonywać wszystkich do rozwiązań politycznych i pokojowych.
It is not citizens we need to convince, it is Member States.
To nie obywateli musimy przekonywać, tu chodzi o państwa członkowskie.
Do not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
Proszę nie starać się przekonywać kogokolwiek, że możemy wyłącznie polegać na produkcji europejskiej.

2. "skłonić do uwierzenia"

to convince
volume_up
wmówić {pf. v.}
to convince (also: to persuade)
volume_up
wmawiać {ipf. v.}

Context sentences for "to convince" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will do everything to convince you that your decision was the right one.
Zrobię wszystko, żeby państwo byli przekonani, że ta decyzja była prawidłowa.
EnglishThis will convince people that the institutions are effective and close to them.
W ten sposób ludzie nabiorą przekonania, że instytucje są skuteczne i zajmują się ich sprawami.
EnglishWe talked to the parents, tried to convince them about sending their children to school.
Rozmawialiśmy z rodzicami, przekonując ich do posłania dzieci do szkoły.
EnglishWe need to convince the world that Europe produces and sells high-quality food.
Ludzie na świecie powinni uzyskać przeświadczenie, że Europa produkuje i sprzedaje dobrą żywność.
EnglishMr President, Commissioner, your answers have failed to convince me.
Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Pani odpowiedzi mnie nie przekonały.
EnglishI tried to convince myself that, "No, no, I have worked for the policy changes.
Wmawiałem sobie: "Nie, nie, pracowałem dla zmian w polityce.
EnglishAnyone you talk to will convince you that their system stands out.
Każdy rozmówca będzie dowodził, że jego system przeważa nad pozostałymi.
EnglishEurope leading the way is not enough to convince the rest of the world.
Wiodąca prym Europa nie wystarczy dla przekonania reszty świata.
EnglishSo really, any of these angles should have been enough to convince me to go vegetarian.
A ja tymczasem wsuwałem steki. ~~~ Dlaczego grałem na zwłokę?
EnglishIt takes time to convince our partners, but that is the only way to achieve stability.
Przekonanie naszych partnerów, że jest to jedyny sposób na osiągnięcie stabilności zabiera dużo czasu.
EnglishIt's never going to convince anybody to do something that they don't want to do.
Nie przekona nikogo do działania wbrew przekonaniom.
EnglishHow do you guys expect to convince the people if you sound so unconvinced yourselves?
Jak mogą państwo oczekiwać, że przekonają państwo ludzi, jeśli sami brzmią państwo tak nieprzekonująco?
EnglishYou will never convince anyone to have more confidence in our Union if it does not work.
Nigdy nie przekonamy nikogo do obdarzenia Unii większym zaufaniem, jeśli Unia nie będzie funkcjonować.
EnglishIt is up to us to convince our American partners of this.
Jedynie od nas zależy przekonanie o tym naszych amerykańskich partnerów.
EnglishIt is important to convince them that you have a real chance of getting a job in your host country.
Postaraj się udowodnić służbom zatrudnienia, że masz realne szanse na znalezienie pracy w nowym kraju.
EnglishIs that enough and, more importantly, will it convince the citizens who are shouldering the burden of the crisis?
Czy to wystarczy i, co ważniejsze, czy przekona to obywateli ponoszących ciężar kryzysu?
EnglishThat's when we convince ourselves that a lie is the truth.
To wtedy, gdy przekonujemy siebie, że kłamstwo jest prawdą.
EnglishAnd that's what I'd like to convince you of today.
W istocie gangster sprzedający narkotyki to najgorsza praca w USA.
EnglishParticipants may feel tempted to convince their interlocutors of the superiority of their religion or culture.
Uczestnicy mogą mieć chęć przekonania swoich interlokutorów o wyższości ich religii czy kultury.
EnglishIt will convince us to opt for fuel efficiency, for low noise and also, of course, for safety.
Przekona nas do opowiedzenia się za efektywnością paliwową, niską emisją hałasu i oczywiście za bezpieczeństwem.