EN cop
volume_up
{noun}

1. general

cop (also: dick)
This cop comes after me with a rifle.
Glina rusza na mnie z karabinem.
Andy był świetnym gliną.
cop (also: bluebottle)
volume_up
gliniarz {m} [coll.]
I'm fully dedicated like a patriotic cop.
jestem pełen poświęcenia jak gliniarz patriota.
Wiesz, gliniarz i prawnik.
Gliniarz goni za mną.

2. textiles

Context sentences for "cop" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe resolution on COP 15 passed by this Parliament was all smoke and no fire.
Przyjęta przez ten Parlament rezolucja w sprawie XV sesji Konferencji Stron była niewypałem.
EnglishThe deadlines between now and COP 17 in South Africa must be adhered to.
Musimy dotrzymać terminów pomiędzy chwilą obecną a COP 17 w Republice Południowej Afryki.
EnglishMadam President, media critics have labelled the Bali COP as 'talks with a tan'.
Pani przewodnicząca! Komentatorzy w mediach nazwali konferencję na Bali "rozmowami przy opalaniu".
EnglishHowever, having attended the last five COP sessions, for me Bali was effective.
Ja jednak uczestniczyłam w ostatnich pięciu sesjach i oceniam konferencję na Bali jako skuteczną.
EnglishIt really is too soon to mention the deadline of the COP16 in December 2010.
Naprawdę jest zbyt wcześnie na wspominanie o ostatecznym terminie na COP16 w grudniu 2010 roku.
EnglishThe outcome of the 15th Conference of the Parties (COP 15) was disappointing.
Wyniki piętnastej Konferencji Stron (COP 15) są rozczarowujące.
EnglishAnd when we go to COP15 at the end of this year we can't stop thinking of padding CO2.
Na konferencji COP15 w tym roku nie wolno ignorować emisji CO2.
EnglishCOP-2 in Cancun must produce concrete decisions and must address remaining gaps.
Z kolei konferencja stron COP2 w Cancún musi przynieść konkretne decyzje i zająć się pozostałymi lukami.
EnglishHowever, the door is now open for further cooperation ahead of COP 17, and I am pleased about that.
Jednakże pozostawia to otwarta furtkę do współpracy przed COP 17, z czego się cieszę.
EnglishThe cars they picked didn't look like ex-cop cars that were hollowed out or something.
Ich samochody nie wyglądają jak stare, wybebeszone radiowozy.
EnglishMr President, choosing sunny Mexico for COP 16 was a good move.
Panie Przewodniczący! Wybór słonecznego Meksyku na miejsce COP 16 był dobrym posunięciem.
EnglishCouncil's strategy for the Bali Conference on Climate Change (COP 13 and COP/MOP 3) (debate)
Strategia Rady na Konferencję w Bali w sprawie zmian klimatycznych (COP 13 i COP/MOP 3) (debata)
EnglishSecondly, there will also be a debate tomorrow on the outcomes of the COP 16 climate conference.
Druga informacja: jutro odbędzie się również debata nad wynikami konferencji klimatycznej COP16.
EnglishThat's a cop wearing black right there, being filmed with a hidden camera.
Policjant w czerni, był filmowany przez ukrytą kamerę.
EnglishIt is a European punishment mechanism, with the International Monetary Fund playing bad cop.
To mechanizm europejskiej kary, w którym rolę złego gliniarza odgrywa Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
English(GA) Mr President, I welcome what was agreed at COP 16 in Cancún.
(GA) Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję uzgodnienia przyjęte na konferencji COP 16 w Cancún.
EnglishEuropean countries are now responsible for COP14 and COP15.
Teraz za COP14 i COP15 odpowiadają państwa europejskie.
EnglishBilateral negotiations between two countries - Poland and Denmark - the hosts of COP 14 and COP 15, are not enough.
Nie wystarczą negocjacje dwóch krajów - Polski i Kopenhagi - odpowiedzialnych za COP 14 i COP 15.
EnglishImmediately someone went to get orange juice, someone brought a hotdog, someone brought a subway cop.
Ktoś bezzwłocznie poszedł po sok pomarańczowy, ktoś inny przyniósł hotdoga, ktoś przyprowadził strażnika z metra.
EnglishMy group will not accept this Commission cop-out.
Moja grupa nie zaakceptuje tej wymówki ze strony Komisji.