"dart" translation into Polish

EN

"dart" in Polish

EN dart
volume_up
{noun}

dart (also: arrow, shaft)
dart (also: arrow)
dart

Synonyms (English) for "dart":

dart

Context sentences for "dart" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishskin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45°do 90°.
Englishskin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno zebrać skórę w fałd i wprowadzić igłę pod kątem 45° do 90° szybkim zdecydowanym ruchem.
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Zebrać mocno skórę w fałd i wprowadzić igłę zdecydowanym ruchem pod kątem 45° do 90°.
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Wstrzyknąć roztwór pod skórę, postępując zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami lekarza.
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45°do 90°.
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle for injection at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Zebrać mocno skórę w fałd i wprowadzić igłę zdecydowanym ruchem pod kątem 45° do 90°.
EnglishGoogle uses the DoubleClick DART cookie on publisher websites displaying AdSense for content ads.
Google wykorzystuje plik cookie DoubleClick DART w witrynach wydawców wyświetlających reklamy AdSense dla treści.
EnglishSo they basically put a map up on the wall, threw a dart, and it landed at a senior home here in Colorado.
Powiesili więc na ścianie mapę, wycelowali rzutkę i trafili akurat w dom spokojnej starości tu w Kolorado.
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno zebrać skórę w fałd i wprowadzić igłę pod kątem 45° do 90° szybkim zdecydowanym ruchem (jak przy grze w rzutki).
EnglishHold the syringe like a pencil or dart.
Strzykawkę należy trzymać jak ołówek lub rzutkę.
EnglishMake the injection Insert the injection needle with a quick dart-like thrust at right angles to the skin, into the muscle.
Wykonać wstrzyknięcie Szybkim zdecydowanym ruchem wprowadzić igłę do mięśnia pod kątem prostym do powierzchni skóry.
English5 Make the injection Insert the injection needle with a quick dart-like thrust at right angles to the skin, into the muscle.
Wykonać wstrzyknięcie Szybkim zdecydowanym ruchem wprowadzić igłę do mięśnia pod kątem prostym do powierzchni skóry.
EnglishHolding the syringe like a pencil or a dart, push the needle straight into the skin at a 90˚ angle with a quick, firm motion.
Wbić igłę prosto w skórę pod kątem 90˚ szybkim, zdecydowanym ruchem, trzymając strzykawkę podobnie do ołówka lub rzutki.
EnglishSo, for example, when you look at this image a good graphic invites the eye to dart around, to selectively create a visual logic.
Na przykład, patrząc na ten obrazek, jego grafika zachęca oczy do błądzenia wzrokiem, aby wybrać i stworzyć logiczną całość.
EnglishThere shall the dart-snake make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shade; yea, there shall the kites be gathered, every one with her mate.
Tam sobie sęp gniazdo uczyni, zniesie jajka, i wylęże, a schowa pod cień swój; tamże się zlecą kanie jedna do drugiej.
English(Laughter) "That is to say, your thoughts and words flit and dart, disconcertedly elusive at times, but when caught and examined -- ahh, such a wonder, such a delightful reward.
(Śmiech) "To znaczy twoje myśli i słowa przelatują i skaczą, czasem niepokojąco nieuchwytne. ~~~ Jeśli je złapać i zbadać, ach, co za cud. ~~~ Co za wspaniała nagroda.