"to deduce" translation into Polish

EN

"to deduce" in Polish

EN to deduce
volume_up
[deduced|deduced] {verb}

to deduce (also: to conclude, to infer)
The EU is not such an enormous entity that we can deduce different consequences of the financial crisis for Member States.
UE nie jest aż tak ogromnym podmiotem, abyśmy mogli wywnioskować zróżnicowane konsekwencje kryzysu finansowego dla państw członkowskich.
We can only deduce from this that Turkey is not a fully-fledged candidate for accession to the EU, of which I am taking note.
Możemy na tej podstawie jedynie wywnioskować, że Turcja nie jest pełnoprawnym kandydatem do przystąpienia do UE, na co zwracam uwagę.
I believe that the Council budget for the 2008 financial year was correctly implemented, as can be deduced from the annual report of the Court of Auditors.
Uważam, że budżet Rady na rok budżetowy 2008 został wykonany prawidłowo, jak można wywnioskować ze sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego.
to deduce (also: to infer)
We could therefore deduce that it is up to the Commission to assess which information will be included in the annual report and which not.
Stąd możemy wnioskować, że to Komisja ocenia, które informacje znajdą się w sprawozdaniu rocznym, a które nie.
Thank you, Mr Borghezio; I think, or rather, I deduce from your decision to gag yourself that we have reached the end of your speech.
Dziękuje panu, panie pośle Borghezio. Myślę, a raczej wnioskuję z pańskiej decyzji dotyczącej zakneblowania ust, że zakończył pan swoje wystąpienie.
to deduce (also: to understand)
volume_up
dedukować {ipf. v.}

Context sentences for "to deduce" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, we deduce it by the direction that the ray is traveling as it enters our eye, right?
Oczywiście na podstawie kierunku rozprzestrzeniania się światła.
English. ~~~ We're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.
Jesteśmy zmuszeni do dedukowania, Jesteśmy zmuszeni do dedukowania, bo tym się zajmujemy w prawdziwym życiu.
EnglishNow, how do we deduce where the galaxy is?
EnglishThank you, Mr Borghezio; I think, or rather, I deduce from your decision to gag yourself that we have reached the end of your speech.
Dziękuje panu, panie pośle Borghezio. Myślę, a raczej wnioskuję z pańskiej decyzji dotyczącej zakneblowania ust, że zakończył pan swoje wystąpienie.