"default setting" translation into Polish

EN

"default setting" in Polish

EN default setting
volume_up
{noun}

1. IT

default setting

Context sentences for "default setting" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAdditionally, the default visibility setting for uploaded files is “Private.”
Ponadto domyślnym ustawieniem widoczności przesyłanych plików jest opcja „Prywatny”.
EnglishThis is true even for Google Apps domains that may have selected a different default privacy setting.
Domyślne ustawienie widoczności przesłanych plików i folderów to „Prywatne”.
EnglishThe default setting for a document is Paginated view.
Domyślnym ustawieniem dla dokumentu jest widok stron.
EnglishYour domain's default setting might be different.)
Domyślne ustawienia Twojej domeny mogą być inne).
EnglishThe default sharing setting for all items is Editors are allowed to add people and change the permissions.
Domyślne ustawienie udostępniania dla wszystkich elementów to Redaktorzy mogą dodawać osoby i zmieniać uprawnienia.
EnglishGoogle Mail is set to use the 'Always use https' setting by default, but you can change this setting anytime.
W Google Mailu jest domyślnie włączone ustawienie „Używaj zawsze protokołu HTTPS”, ale możesz je zmienić w dowolnym momencie.
EnglishThe default setting in Google Docs lets editors of a doc add other viewers and editors to the doc.
Zgodnie z ustawieniem domyślnym w Dokumentach Google redaktorzy dokumentu mogą dodawać innych przeglądających i redaktorów do dokumentu.