"deplorable" translation into Polish

EN

"deplorable" in Polish

EN deplorable
volume_up
{adjective}

deplorable (also: forlorn, miserable, mournful, pathetic)
volume_up
żałosny {adj. m}
She is in prison in deplorable conditions in Bangladesh.
Przebywa ona w więzieniu w Bangladeszu, w żałosnych warunkach.
If we start to pick up pieces, I think that thought would be lost and I think it would be deplorable.
Jeśli zaczniemy ją dzielić na części, to zniknie cała koncepcja i moim zdaniem to będzie żałosne.
To fail to invoke Article 2 of the Association Agreement demonstrates the most deplorable political cowardice.
Niepowodzenie do odwołania się do artykułu 2 układu o stowarzyszeniu demonstruje żałosne polityczne tchórzostwo.
deplorable (also: lamentable, parlous)
volume_up
opłakany {adj. m}
deplorable (also: regrettable)
The level of health care in sub-Saharan Africa is deplorable.
Poziom opieki zdrowotnej w Afryce Subsaharyjskiej jest godny ubolewania.
Elections take place in a deplorable and unfair manner.
A wybory zostały zorganizowane w godny ubolewania i niesprawiedliwy sposób.
The lack of transparency is deplorable, as much as the provocative measures are manoeuvres.
Brak przejrzystości jest godny ubolewania, podobnie jak prowokacyjne działania są manewrami.

Context sentences for "deplorable" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
Wydarzenia z 8 kwietnia są godne ubolewania i zdecydowanie je potępiłam i potępiam.
EnglishTherefore, I propose that the proposal be withdrawn in order to avoid a deplorable decision.
Dlatego też, aby uniknąć złej decyzji, proponuję wycofanie wniosku.
EnglishThe detention of activists and other repressive measures against protesters are deeply deplorable.
Zatrzymania działaczy i inne represje przeciwko protestującym są godne głębokiego ubolewania.
EnglishIt is deplorable, but in many states, child labour or even slave labour are still used.
Choć to godne ubolewania, w wielu krajach nadal korzysta się z pracy dzieci, a nawet z pracy niewolniczej.
EnglishThe EU's policy should take stock of this deplorable practice.
Polityka UE powinna uwzględniać te godne ubolewania praktyki.
EnglishIf we start to pick up pieces, I think that thought would be lost and I think it would be deplorable.
Jeśli zaczniemy ją dzielić na części, to zniknie cała koncepcja i moim zdaniem to będzie żałosne.
EnglishIt is deplorable how lily-livered we are being when it comes to the safety of our children.
Godne ubolewania jest to, jak asekuracyjną postawę przyjmujemy, gdy chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci.
EnglishThe Commission's attitude may be deplorable, but nonetheless we can feel pleased about Parliament's vote.
Choć podejście Komisji jest godne potępienia, możemy mieć satysfakcję z głosowania w Parlamencie.
EnglishShe is in prison in deplorable conditions in Bangladesh.
Przebywa ona w więzieniu w Bangladeszu, w żałosnych warunkach.
EnglishThe situation developing there is really deplorable.
Sytuacja, która tam się rozwija jest naprawdę godna ubolewania.
EnglishTo fail to invoke Article 2 of the Association Agreement demonstrates the most deplorable political cowardice.
Niepowodzenie do odwołania się do artykułu 2 układu o stowarzyszeniu demonstruje żałosne polityczne tchórzostwo.
EnglishOn the very same lines, action to block several major websites on the day of the elections is deplorable.
Równie godne potępienia są działania zmierzające do zablokowania licznych ważnych stron internetowych w dniu wyborów na Białorusi.
EnglishThis turn of events is deplorable since it has a European subtext, and we will see its culmination on 6 July.
Obrzydliwość tego procederu polega na tym, że jest on wpisywany w kontekst europejski: kulminacja tego procederu ma nastąpić 6 lipca.
EnglishThis is a clear double standard which this House is applying, which is deplorable and unacceptable.
Jest to przykład podwójnego standardu stosowanego przez ten Parlament, a praktyka taka jest godna potępienia i nie może być przez nas akceptowana.
EnglishAll friends of Africa, that will have reason to be in Africa at some point in time, should be very concerned about this deplorable situation.
Wszyscy przyjaciele Afryki, którzy będą kiedyś w niej przebywać, powinni być przejęci tą żałosną sytuacją.
EnglishI very much hope that deplorable situations of the kind on the Italian railways will soon become a thing of the past.
Żywię ogromną nadzieję, że takie godne ubolewania sytuacje jak ta, która panuje we włoskich kolejach, wkrótce staną się przeszłością.
EnglishThe thought of Commissioner Kyprianou having to spend his last penny on tests made necessary by that industry is deplorable.
Sama myśl o tym, że komisarz Kyprianou miałby wydawać ostatnie pieniądze na testy narzucone przez przemysł jest godna pożałowania.
EnglishThis is deplorable.
EnglishAt the same time, it is deplorable that acts of intimidation were carried out against EU observers, resulting in the mission having to end.
Równocześnie godne ubolewania jest, że przeciw obserwatorom z UE zastosowano akty zastraszania, przez co ich misja musiała się zakończyć.
EnglishThat is deplorable.