"deployed" translation into Polish

EN

"deployed" in Polish

EN deployed
volume_up
{adjective}

deployed
EUFOR troops should therefore be deployed specifically in these crisis areas.
Oddziały EUFOR powinny zatem zostać rozmieszczone szczególnie na obszarach objętych kryzysem.
Do you know that we have 1,:,4 million cellular radio masts deployed worldwide?
Czy wiecie, że mamy 1,4 miliona stacji bazowych sieci komórkowej rozmieszczonych na całym świecie?
As you know, at the last European Foreign Affairs Council we agreed to double the number of people deployed.
Jak wiadomo na ostatnim posiedzeniu europejskiej Rady do Spraw Zagranicznych uzgodniliśmy podwojenie liczby rozmieszczonych sił.
deployed

Context sentences for "deployed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Hungarian authorities have deployed massive human resources and equipment.
Władze węgierskie rozmieściły na tym terenie ogromne zasoby ludzkie i sprzętowe.
EnglishSo the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
Więc pomysł, że rozmieściliśmy wojsko w odpowiedzi na ataki talibów jest błędny.
EnglishMusic is the most powerful sound there is, often inappropriately deployed.
Muzyka jest najpotężniejszym z dźwięków, często niewłaściwie wykorzystywanym.
EnglishOf course, we would all like to see the rapid intervention mission deployed in practice.
Oczywiście wszyscy chcemy szybkiego wysłania na miejsce misji interwencyjnej.
EnglishI am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
Jestem zdumiony, że prawo mniejszości jest traktowane w tak moralistycznych kategoriach.
EnglishEUFOR troops should therefore be deployed specifically in these crisis areas.
Oddziały EUFOR powinny zatem zostać rozmieszczone szczególnie na obszarach objętych kryzysem.
EnglishBoth sides have deployed cluster bombs in this conflict as well, which is unacceptable.
Obie strony również w tym konflikcie zastosowały bomby kasetowe, co jest nie do przyjęcia.
EnglishHowever, they would not be killing and maiming our troops if our troops were not deployed there.
Jednakże nie robiliby tego, gdybyśmy nie wysłali naszych wojsk do Afganistanu.
EnglishThe EU civil protection team deployed in Japan has our full support.
Wysłany do Japonii unijny zespół ochrony ludności ma nasze pełne poparcie.
EnglishObservation missions have been deployed to many old European democracies.
Misje obserwacji wyborów były przeprowadzane wiele razy w starych demokracjach europejskich.
EnglishDo you know that we have 1,:,4 million cellular radio masts deployed worldwide?
Czy wiecie, że mamy 1,4 miliona stacji bazowych sieci komórkowej rozmieszczonych na całym świecie?
EnglishDoctors, medicines and medical support services must be deployed urgently and in great numbers.
Lekarze, leki i służby medyczne muszą pojawić się szybko i w dużej liczbie.
EnglishMany actions can still be deployed to send out a strong signal to European livestock breeders.
Nadal można podjąć wiele działań w celu wysłania mocnego sygnału do hodowców europejskich.
EnglishMore than 70 000 men and women have been deployed in that period in more than 20 missions.
W ponad 20 misjach zorganizowanych w tym okresie wzięło udział ponad 70 000 mężczyzn i kobiet.
EnglishAs an immediate result, 63 trained crews were deployed in Afghanistan.
Bezpośrednim wynikiem tych działań było rozmieszczenie 63 przeszkolonych załóg w Afganistanie.
EnglishLet me remind you that it is the largest-scale mission ever deployed.
Proszę pozwolić, że przypomnę, iż misja ta prowadzona jest na niespotykaną nigdy dotąd skalę.
EnglishA NATO Naval Maritime Group is already being deployed against piracy in the seas off the Horn of Africa.
Na morzach w regionie Rogu Afryki operuje już grupa sił marynarki wojennej NATO.
EnglishWe also deployed a couple of satellite tags, so we did use hi-tech stuff as well.
Rozmieściliśmy również kilka nadajników satelitarnych.
EnglishWe have 1,:,4 million expensively deployed, inefficient radio cellular base stations.
Mamy 1,4 milionów utrzymywanych dużym kosztem, mało wydajnych radiowych stacji bazowych sieci komórkowych.
EnglishAnd then you have these millions of street lamps deployed around the world.
A potem mamy te miliony lamp ulicznych dookoła świata.