"deployment" translation into Polish

EN

"deployment" in Polish

EN deployment
volume_up
{noun}

1. military

deployment
Deployment of this mission was not easy to achieve, as you probably observed.
Rozmieszczenie tej misji nie było łatwe do osiągnięcia, jak prawdopodobnie państwo zauważyliście.
So there is no reason to further delay deployment.
Nie ma zatem powodów, by dalej opóźniać rozmieszczenie wojsk.
The European Commission also allocated EUR 10 million to deployment of the MINURCAT police force.
Komisja Europejska przeznaczyła 10 milionów euro na rozmieszczenie sił policyjnych MINURCAT.
deployment

Context sentences for "deployment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStatement by the Commission on latest developments in deployment of CCS technologies
Oświadczenie Komisji w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania technologii CCS
EnglishThis particular project deals with the deployment of the traffic management system.
Ten konkretny projekt dotyczy wprowadzenia systemu zarządzania ruchem.
EnglishIssues posed by new technologies and their worldwide deployment are also examined.
Kwestie, jakie podnoszą nowe technologie i ich stosowanie na skalę światową także są badane.
EnglishI am resolutely opposed to such a deployment and will campaign against it.
Stanowczo sprzeciwiam się takiemu rozmieszczeniu i będę prowadził kampanię w tej sprawie.
EnglishWe cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
Nie możemy akceptować przegrupowania; tej linii nie przekroczymy.
EnglishWe are finally in a position to initiate guaranteed planning for Galileo's deployment phase.
Nareszcie jesteśmy w stanie rozpocząć pewne planowanie fazy rozmieszczania programu Galileo.
EnglishIt will enable the deployment of the publicly funded global satellite positioning system.
Umożliwi on rozwój globalnego systemu nawigacji satelitarnej finansowanego ze środków publicznych.
Englishwhite paper: Deployment of Multiple Headsets in Limited Space
biuletyn informacyjny: Wdrożenie zestawów słuchawkowych w Limited SpacE
EnglishYet we are talking here about very tangible military deployment.
A jednak mówimy tu o bardzo konkretnym rozmieszczeniu sił zbrojnych.
EnglishGeneral deployment of the peace forces is foreseen for May, before the start of the rainy season.
Ogólna dyslokacja sił pokojowych jest przewidywana na maj, przed rozpoczęciem pory deszczowej.
EnglishWe are adding a training mission for the TFG in Somalia, with deployment expected in the spring.
Dokładamy do tego misję szkoleniową dla TFG w Somalii. Na miejscu zostanie rozmieszczona wiosną.
EnglishActivities surrounding the deployment of the EUFOR mission resumed after a temporary interruption.
Działania związane z rozmieszczaniem sił misji pokojowej zostały wznowione po chwilowej przerwie.
EnglishRay Morgan: We'd just ended a seven-month deployment of Hawaii.
Skończyliśmy właśnie siedmiomiesięczny projekt na Hawajach.
EnglishThe European Parliament must be kept constantly informed on the state of play of the deployment of these systems.
Parlament Europejski musi być stale informowany o stopniu zaawansowania tych systemów.
EnglishWe can support the whole innovation chain, all the way from the basic research to market deployment.
Możemy wspierać cały łańcuch innowacji, cały cykl, począwszy od badań podstawowych po rozwój rynku.
EnglishAccess to water is hindered because of the deployment of landmines.
Z powodu zaminowania utrudniony jest dostęp do wody.
EnglishDemocracy, as a type of politics, is a technology for the control and deployment of power.
Władzę można sprawować na przeróżne sposoby.
EnglishDeployment decisions are taken by national ministers from EU countries meeting in the Council of the EU.
Decyzje dotyczące tego rodzaju działań podejmowane są przez ministrów państw UE na spotkaniach Rady UE.
EnglishWe must also allow more regions to receive assistance by introducing a lower deployment ceiling.
Musimy również umożliwić większej liczbie regionów skorzystanie z pomocy poprzez obniżenie limitu zastosowania.
EnglishAs they continue their respective deployment, I am proud that Irish troops are forming part of this mission.
Podczas gdy misje będą nadal rozmieszczane, jestem dumny, że wojska irlandzkie są częścią tej misji.