"depopulated" translation into Polish

EN

"depopulated" in Polish

EN depopulated
volume_up
{adjective}

depopulated

Context sentences for "depopulated" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs in other European countries, mountain areas are at risk of being depopulated and devoid of specific economic activities.
Podobnie jak w innych krajach europejskich, obszary górskie są zagrożone wyludnieniem i pozbawieniem określonej działalności gospodarczej.
EnglishWho depopulated villages where they tended vines and reared cattle, Madam President, in Greece, where they produced tobacco, cotton and olive oil?
Któż wyludniał wsie, w których wyrabiano wina i hodowano bydło, pani przewodnicząca, w Grecji, gdzie hodowano tytoń, bawełnę i tłoczono oliwę?
EnglishUnfortunately, in the wake of the crisis, there are many rural areas in Europe that have become even more marginalised and, consequently, depopulated.
Niestety, w związku z kryzysem w Europie jest wiele obszarów wiejskich, które ulegają jeszcze większej marginalizacji, a tym samym wyludnieniu.
EnglishIn reality, areas where farming conditions are difficult and where the state of the infrastructure leaves much to be desired are becoming depopulated.
W rzeczywistości zachodzą procesy wyludniania się obszarów o trudnych warunkach gospodarowania, gdzie stan infrastruktury budzi wiele do życzenia.