"depository" translation into Polish

EN

"depository" in Polish

See the example sentences for the use of "depository" in context.

Context sentences for "depository" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOpinion on amendments to the rules governing the central securities depository (CON/2009/55)Poland, 24.6.2009,
Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (CON/2009/55)Polska, 24.6.2009,
EnglishOpinion on the stock exchange and the central depository and central securities registry (CON/2009/21)Cyprus, 16.3.2009, pdf 26 kB, el .
Opinia w sprawie giełdy, centralnego depozytu i centralnego rejestru papierów wartościowych (CON/2009/21)Cypr, 16.3.2009, pdf 26 kB, el .
EnglishOpinion on amendments to the regulatory framework of the Central Depository and Central Registry for securities (CON/2006/9)Cyprus, 22.2.2006, pdf 31 kB, el .
Opinia w sprawie zmian do ram prawnych Centralnego Depozytu i Centralnego Rejestru papierów wartościowych (CON/2006/9)Cypr, 22.2.2006, pdf 31 kB, el .
EnglishOpinion on amendments to the regulatory framework of the Central Depository and Central Registry for securities (CON/2006/37)Cyprus, 11.7.2006, pdf 28 kB, el .
Opinia w sprawie zmian regulacji prawnej Centralnego Depozytu oraz Centralnego Rejestru papierów wartościowych (CON/2006/37)Cypr, 11.7.2006, pdf 28 kB, el .
EnglishI have concerns regarding any call for a depository passport that would result in the depository being established in a different state from that of the UCITS.
Moje wątpliwości budzą apele o przyjęcie paszportu depozytariusza, który umożliwiałby mu zarejestrowanie działalności w innym państwie niż państwo obrotu jednostkami UCITS.

Other dictionary words

English
  • depository

Search for more words in the Norwegian-English dictionary.