"depot" translation into Polish

EN

"depot" in Polish

EN depot
volume_up
{noun}

depot (also: station)
They also form an efficient and future-proof surveillance platform for the depot itself, offering:
Są również wydajną i przyszłościową platformą nadzoru wideo dla samych dworców i oferując:
depot (also: car barn)
depot (also: shed, fire house)
A huge chemical depot caught fire, thousands of drums filled with petrochemicals were blazing away and exploding all around us.
Kiedyś wybuchł pożar w dużym składzie chemicznym, płonęło tysiące beczek wypełnionych chemikaliami. ~~~ Wszystko wokół nas wybuchało.

Synonyms (English) for "depot":

depot

Context sentences for "depot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not use Efexor depot after the expiry date, which is stated on the packaging.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
EnglishYour doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor depot treatment.
Lekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR DEPOT.
EnglishEfexor depot should normally not be used for children and adolescents under 18 years.
Lek EFEXOR DEPOT nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishYour doctor should decide whether you can take Efexor depot with other medicines.
Lekarz prowadzący podejmie decyzję o ewentualnym stosowaniu leku EFEXOR DEPOT z innymi lekami.
EnglishEfexor depot and associated names (see Annex I) 75 mg prolonged-release capsules
Efexor depot i nazwy produktów związanych (Patrz Aneks I), 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
EnglishEfexor depot and associated names (see Annex I) 150 mg prolonged-release capsules
Efexor depot i nazwy produktów związanych (Patrz Aneks I), 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
EnglishEfexor depot and associated names (see Annex I) 37.5 mg prolonged-release capsules
Efexor depot i nazwy produktów związanych (Patrz Aneks I), 37. 5 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
EnglishEfexor depot and associated names (see Annex I) 75 mg prolonged-release capsules, hard
Efexor depot i nazwy produktów związanych (Patrz Aneks I), 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
EnglishEfexor depot and associated names (see Annex I) 150 mg prolonged-release capsules, hard
Efexor depot i nazwy produktów związanych (Patrz Aneks I), 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
EnglishThey also form an efficient and future-proof surveillance platform for the depot itself, offering:
Są również wydajną i przyszłościową platformą nadzoru wideo dla samych dworców i oferując:
EnglishOPINION FOLLOWING AN ARTICLE 30 REFERRAL FOR Efexor depot and associated names
DOTYCZĄCA preparatu Efexor depot pod różnymi nazwami
EnglishEfexor depot and associated names (see Annex I) 37.5 mg prolonged-release capsules, hard
Efexor depot i nazwy produktów związanych (Patrz Aneks I), 37. 5 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
EnglishAlways take Efexor depot exactly as your doctor has told you.
EFEXOR DEPOT należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
EnglishDo not be concerned if you see small white granules or balls in your stools after taking Efexor depot.
Podczas stosowania EFEXOR DEPOT pacjent może zauważyć małe, białe granulki lub kulki w kale.
EnglishLike all medicines, Efexor depot can cause side effects, although not everybody gets them.
Jak każdy lek, lek EFEXOR DEPOT może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
EnglishThis one sank carrying a prefabricated, Home Depot Roman temple.
A ten zatonął ze składaną, rzymską świątynią rodem z OBI.
EnglishEfexor depot may cause a sensation of restlessness or an inability to sit or stand still.
EFEXOR DEPOT może spowodować wystąpienie uczucia niepokoju lub niezdolności do usiedzenia lub ustania w miejscu.
EnglishEfexor depot is a treatment for adults with depression.
EFEXOR DEPOT stosuje się w leczeniu depresji u osób dorosłych.
EnglishDo not drive or use any tools or machines until you know how Efexor depot affects you.
Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, do czasu poznania wpływu leku na organizm pacjenta.
EnglishThe following medicines may also interact with Efexor depot and should be used with caution.
Poniżej wymienione leki mogą również wchodzić w interakcje z EFEXOR DEPOT i dlatego należy stosować je z ostrożnością.